"Formába kerekedett világ"

Lesznai Anna emlékkonferencia]
A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Lesznai Anna Társaság közös rendezvénye
9.30-11.00: Előadások
Levezető: Török Petra

Földes Györgyi: „…mindenséggel szövött kárpit”. Metafora, szimbólum és ornamentika Lesznai Anna felfogásában
Halasi Dóra: Antiimpresszionista koncepciók és a magyar irodalmi modernség.
Fülep Lajos és Lesznai Anna
Szilágyi Judit: Mese-világ-kép
Simonovics Ildikó: Lesznai Anna mesevilága

Hozzászólások, vita

11.20-13.00: Előadások
Levezető: Szilágyi Judit

Margócsy Klára: „Hol van, hol van az életem?” – Meluzina alakja mint Lesznai Anna életérzésének adekvát kifejezője
Fehéri György: Lizó teremtésmítosza a „Kezdetben volt a kert” c. regényben. Egy lehetséges olvasat.
Horváth Rita: A Kezdetben volt a kert című regény a magyar zsidó családregények kontextusában
Török Petra: „Úgy érzem, ez lenne a fő könyv” – Lesznai Anna naplóiról

Hozzászólások, vita
 
15.00: Koszorúzás a Kerepesi temetőben Lesznai Anna sírjánál.
Találkozó: A Temető bejáratánál. Koszorút helyez el a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Lesznai Anna Társaság.
Dátum: 
2006. október 3. 10.30