„...és a fordításnak sincs múzsája” – Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztálya és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája a Nyugat-év alkalmából
Április 5. szombat, 9.00
 
FÖLDES Györgyi: Hermetizmus és fordítás. Mallarmé magyarul
 
JÓZAN Ildikó: Hűség, kultusz, fordítás
 
BÁRCZI Zsófia: „A szirén és a vámőr” Magyar fordítók Lorca-olvasatai
 
Vita, hozzászólások
 
11 órától
 
VÉGH Dániel: „Comme hyspanisant fervent…” Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai
 
BENYOVSZKY Krisztián: „ne izéjjen mán” A Móricz-művek szlovák fordításának néhány kérdéséről
 
DÖMÖTÖR Edit: A fordítás mint kulturális gyakorlat – Agatha Christie 1930-40-es évekbeli magyar fordításai
 
Vita, hozzászólások
 
12.2013.30 Ebédszünet
 
13.30-tól
   
BALOGH Magdolna: Mickiewicz Ősökje magyarul
 
KAPPANYOS András: Ír úr ír
 
BÁLINT Anna: „Osztranenije” Univerzalista törekvések az avantgárd költészetben
 
KÁLMÁN C. György: Többnyelvű költészet
 
Vita, hozzászólások
 
15.30-tól
 
JENEY Éva: Fordítások és metaforák
 
ZSADÁNYI Edit: „Genderszempont” – feminista kritika és nőírók magyar közegben
 
NÉMETH Zoltán: Az eredet eltörlése – Posztmodern műfordítási eljárások a magyar irodalomban
 
Vita, hozzászólások
 
A konferenciára a Fordítás, közvetíthetőség és kulturális identitás pályázat – NKFP-5/041/04 – keretében kerül sor, melynek vezetője Ritoók Zsigmond.
Dátum: 
2008. április 5. 10.00