Erika Mitterer: Egy élet nem elegendő?

A kötetről beszél: Horváth Géza irodalomtörténész
Erika Mitterer (1906–2001) a 20. század osztrák irodalmának jeles képviselője, az ideológiai válságokkal terhes század tanúja. Az 1956-os magyar forradalom eseményeit élénk érdeklődéssel és együttérzéssel követte, naplójában napról napra rögzítette mindazt, amit legfontosabbnak ítélt.
 
Naplójának tanúsága szerint már a forradalom napjaiban érlelődött benne az elhatározás, hogy egy nagy „szabadságdrámát” írjon, olyan „görög tragédiát”, amelyben a modern kornak megfelelően a rádió veszi át a kórus szerepét. A tervezett dráma ugyan nem készült el, de a vázlatok leglényegesebb elemei röviddel ezután az 1958-ban publikált Tauschzentrale (Egy élet nem elegendő?) című regény alkotóelemeivé váltak. A magyarul most megjelenő műben a forradalom eseményei és azok következményei befolyásolják a cselekményt, vitatémává, majd a menekültekkel való találkozások miatt közvetlen élménnyé válnak az osztrák szereplők számára.
 
A bemutatón részt vesz Martin G. Petrowsky, az írónő fia.
Dátum: 
2007. március 29. 18.00