Erdélyi nyár Áprily Lajossal 1936

Könyvbemutató
Naplók, levelek, fényképek alapján összeállította Hantz Lám Irén.
A kötetet Egyed Emese költő, irodalomtörténész mutatja be.
Közreműködik: Takács Bence Ervin előadóművész
Schubert A pisztráng című dalát előadja Lovászi Natália.
Zongorán kísér: Baloghné Vígh Mariann
 
„A tavasz, amely a legmagasabb munkabarrikádokon is áttör, kitermelt valamit belőlem, amit közölni szeretnék Veled...” – írja Reményim Sándornak Áprily Lajos 1936. május 20-án keltezett levelében. „... Pár végzett Baár-Madas leánnyal július közepe táján kéthetes erdélyi kirándulásra szeretnék menni. Útvonalam körülbelül ez: Kolozsvár (egy nap autóbusszal Valkó, Kalotaszeg), Nagyenyed vidéke (Intregáld, Pilis, Torockó), Ilva-patak vidéke Felső-Maros mentén, Gyilkos-tó és Brassó... Nagyon szeretném, ha legalább utunk egy részét együtt tennéd meg velünk... Nem volna erdélyi lélegzésem teljes, ha nem éreznélek pár napra magam mellett...”
Reményik örömmel elfogadja a meghívást, amint az a május 26-iki leveléből kiderül: „Ami engem illet, édes Lajosom… nem tudok nagyobb örömöt, tisztább boldogságot képzelni magamnak, mint veletek tartani, egy ilyen útnak legalább egy kis szakaszán. Egyetlen dolog, ami akadályoz, jól tudod, rossz egészségi állapotom.” A sors kegyes volt, Reményik 8 napon át a mindég vidám társaság tagja lehetett.
 
A lányok: Bereczki Piroska, Erényi Júlia, György Ágnes, Mihelffy Éva, Schulek Dóra, Ujfalusy Klára naplót vezettek, fényképeztek, a kirándulás után leveleztek Áprily Lajossal és Reményik Sándorral.
A kötet a lányok a második világháború után csodával határos módon megmaradt naplóiból közöl részleteket, ezeket Ujfalusy Klára fotói illusztrálják és Áprilynak, Reményiknek részben a PIM-ben őrzött levelei egészítik ki.
 
Az összeállítás gazdag dokumentációs anyaga, Áprily és Reményik verseket tartalmazó mellékletei révén irodalomtörténeti eseménynek számít – lírai útikalauz erdélyi barangolásra.
Irodalmi kutatásokat család- és művelődéstörténeti érdeklődéssel kapcsolva össze, a kötetet a kolozsvári Hantz Lám Irén álmodta meg és ajánlja a versszerető olvasóknak – több könyv szerzője, aki Áprily Lajost még személyesen ismerhette.
Dátum: 
2010. november 23. 18.00