EKSZPANZIÓ XXV.

Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó
Csütörtökön, 9 órától
„TÉNY(EK)+REÁLIÁK+VALÓSÁG(OK)”
VALÓSZÍNŰ VILÁG(OK) HÍVÓGONDOLATÁRA
Köszöntőt mondanak: E. Csorba Csilla a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, valamint 
Bárdi Alex Vámosmikola polgármestere — Fördős Attila Vác Város polgármestere
Megnyitja: Papp Tibor költő, műfordító, tipográfus
Közreműködik: BÁLVÁNYOS JUDIT (szaxofon)
 
A XX. században szinte mindent lerántottunk már a tények szintjére, ahol nem csak Ady „Minden Egész” – e tört darabokra, hanem a még maradék darabokat is porrá zúzatta velünk a történelem. De mi történik azóta !? Hogyan vagyunk képesek az Egy és oszthatatlan Egész-séget újjá teremteni? Egyáltalán képesek vagyunk-e még rá? Nem tudni! Ma ”csak” azt érzékelni, hogy valóban eljutottunk arra a szintre, hogy már nem lehet nem elfogadni Rainer Maria Rilke felismerését, miszerint: „Rettenetes, hogy a tényektől sose tudhatjuk meg a valóságot”. De mi a valóság? Annyit talán megtanulhattunk iskolásan, hogy a valóság túl van a tényeken, a tények meg innen vannak a valóságon.  Mert „A tény a valóságnak küszöbe, megmerevült fölszíne csupán”, ám nem a tények összessége – olvashatjuk Pilinszkynél –, s ami felé mi vágyakozunk, épp a fölszín mögé van befalazva”. Akkor mégis, mi a valóság? „A valóság olykor közelebb áll a semmihez, mint a van-hoz”. Na jó, rendben van! De mégis, mi az, hogy valóság? Erre a kérdésre, mióta a valóság és a virtuális valóság alapjaiban összekeveredik – mióta is? Nem tudni mióta! – azóta a válasz, tanulmányokkal, művekkel talán körülírható, megadható. Pilinszky János szerint: az „egész kultúránk legmélyebb erőfeszítése éppen abban áll, hogy a puszta tényeket kívánja elvezérelni a realitás elíziumi mezőire.” Ebben a konstellációban kívánatos megvizsgálnunk a „Tény(ek) + Reáliák + Valóság(ok) + Valószínű Világ(ok)” összefüggésben az összművészetek tényekkel folytatott küzdelmét a valóságért.    ( mikola )                
 
Előadások
G. Komoróczy Emőke: EKSZPANZIÓ - Az avantgárd új virágkora az ezredfordulón ( A kassáki összművészeti törekvések újraéledése a tény, a realitás, és a valóság szintjén)
Dörömbözi János: „Létezők útja a létezőhöz”
Miklóssy Endre: Emberképünk, megromlása, emberlétünk hanyatlása
Zsille Gábor: Ideát vagy odaát?
Kabdebó Lóránt: A világ labirintusában
Golovics Lajos: Műtárgy kereskedelem és a virtuális valóság
Striker Sándor: „Tények és (ki)talányok – másokról alkotott világaink”
Szécsi András: Alternatív világ az élet után
Jász Attila: A mítosz valósága – A valóság mítosza
András Sándor: Az avantgárd korszakolhatósága a tények és a valóság szintjein
Petőcz András: „Jelben létezés méltósága”, valósága, virtualitása
Kecskés Péter: Tradícionalizmus és modernizmus vizuális és virtuális valósága
Suhai Pál: A társadalmi nyilvánosság színeváltozása
Köpöczi Rózsa: Ekszpanziók kiállítás-performanszairól tény és valóság szintjén Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor a Párizsi Magyar Műhely alapító-szerkesztői az elmúlt 25 év hatásairól, ellenhatásokról művekben, írásokban, vagy élőszóban
 
Levezető előadó: NÉMETH Péter MIKOLA
 
Hozzászólásra meghívott elmélkedők:
Beke László, Bertha Zoltán, Bíró Dániel, Boga Bálint, Csáji László Koppány, Darabos Pál, Deréky Pál, Feledy Balázs, Horváth Ödön, H. Nagy Péter, Keserű Katalin, Gaál József, Fekete J. József, Ködöböcz Gábor, László Ruth, Lipcsey Emőke, Novotny Tihamér, Pécsi Sándor, Prágai Tamás, Sasvári Edit, Szakolczay Lajos, Szathmári Botond, Szombathy Bálint, Szepes Erika, Szörényi László, Thiel Katalin, Wehner Tibor;
WEXELBAUM HILDEBRANDT LAURA (ének + tekerőlant)
BUJTÁS JÓZSEF: Csillagos  Ég és a Kozmosz rejtélyei  ősbemutató
Kiss Péter (zongora) – Háry Péter (cselló) – Szendrei Dániel (kürt)
FAZEKAS LÁSZLÓ
ütőhangszeres koncertje  Déli harangszóra  Kígyós Sándor szobrain a PIM udvarán
12.30-tól Ebédszünet
13.30-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum Kiállításainak,
köztük a WEÖRES SÁNDOR 100 éves c. kiállításának megtekintése
15 órától a Szimpózium folytatása a PIM Nagytermében
17 órától EKSZPANZÍV „VISSZAHÁRAMLÁS”-(OK)
„A  POÉZIS   ÚTJAI”   (1989-2013)  az  E(x)KSZPANZIÓBAN 
az E(x)KSZPANZIÓ ALKOTÓINAK: KÖLTŐK + ÍRÓK + PERFORMEREK  ESTJE
András Sándor, Ádám Tamás, Asztalos Tamás, Balázs F. Attila, Balogh Robert, Barna T. Attila, Batári Gábor, Boga Bálint, Bokor Levente, Botz Domokos, B. Tóth Klára, Bujdosó Alpár, Csáki Györgyi, Cselényi László, Csetneki Gábor, Csisztay Gizella, Dobos Tas László, Dukay Nagy Ádám, Fabó Kinga, Fabók Endre, Falcsik Mari, Győrffy Ákos, Gyukics Gábor, Ladik Katalin, Hortoványi Tamás, Horváth Ödön, Iván Péter, Jász Attila, Kecskés Péter, K. Kabai Lóránd, Karaffa Gyula, Károly György, Kepes Károly, Konczek József, Kurdy Fehér
János, Lantos László, Lipcsey Emőke, L. Simon László, Mandics György, Marczinka Csaba, Mirtse Zsuzsa, Nagy Pál, Németh Péter Mikola, Nóth Zsuzsánna, Nyilas Atilla, Nyírfalvi Károly, Papp Tibor, Pálfi Ágnes, Péter Péter, Petőcz András, Pécsi Sándor, Prágai Tamás, Suhai Pál,  Szlafkay Attila, Szombathy Bálint, Szügyi Zoltán, Varga Klára, Virágh László, Zelei Miklós, Zsille Gábor, Wehner Tibor opusai hangzanak el.
Közreműködnek: ERDÉLYI György - NÉMETH Zsófia Nóra
DÉNES IMRE >< LADIK KATALIN >< KOVÁCS ISTVÁN
PERFORMANSZAI ‘60
A JUBÍLEUMI ÉV ALKALMÁVAL  A  NAPÚT 146. - EKSZPANZIÓ (6.) számának és a KÁVA TÉKA 76. számában ++ “Jel + Idézet + Improvizáció”++ az Ekszpanziók Szipóziumain elhangzott előadások megjelenése ++ Bemutatja: SZONDI GYÖRGY főszerkesztő
20 órától BÁLVÁNYOS JUDIT SZAXOFON KONCERTJE ‘30
MIKOLA 60 - VISSZASEJTESÍT VERS-KONCERTJE
GRENCSÓ ISTVÁN (szaxofon) HEIDRICH ROLAND (preparált gitár) FAZEKAS LÁSZLÓ (ütőhangszer) játékával – a Szerző és Németh Zsófia Nóra versmondásával’25
 
SZAMABA:
Szabó Sándor (akusztikus gitár) – Major Balázs (ütőhangszerek) ’40
WEXELBAUM HILDEBRANDT LAURA: NIBELUNG-ÉNEKE ’25
OPÁL SZÍNHÁZ: MRT ’30
Szuperfónikus performansz neogyagya netpoézisre
Ének/hang: Finding Ádám, Major Bálint, Kettős Tamás, Varró Ágnes, Triceps
Zene: Kreutz László (dob). Szöveg és rendezés: Triceps
Kanalas Éva:  SÁMÁNÉNEKE  ’25
Kettős Tamás és a Vadszamarak  ’45
Jem seSSion
HAász Ágnes: Háttér elektrográfiai installációja
Dobszerda c. sorozatából Csont-Csütörtökre
E(x)KSZPANZIÓ-FILMEK a rendezvény ideje alatt folyamatos vetítéssel nézhetőek!
Hidvégi Aszter: EXPANZIÓ XI. > "A HiD" (Tv.film 1'10) >< Kolostori Gábor: EXPANZIÓ XIII. "Táltos – Sámán" Fesztivál Ipolytarnócon (TV-film '30) > Kolostori Gábor: EKSZPANZIÓ
XIV.„A VÁR” TV-film (’30) >< Ekszpanzió XV. „A KILÁTÓ” Kolostori Gábor  TV- Filmje ’40  > Az EKSZPANZIÓ  XVI. SZENT FERENC  >< Ekszpanzió XVII.„ISZLÁM” > Ekszpanzió XVIII.
„ÁLOM” SZENTIVÁNÉJEN + „VISSZASEJTESÍT” tematikákról : Halmy György filmrendező és Dömötör Péter – Mohi Sándor operatőrök által készített filmdokumentumok >< Németh Balázs
Kristóf – Podányi Dániel: operatőrök HRABALIÁNÁK +  ReAngeLizÁciÓ > Ekszpanzió XXII.—XXIII. ARCMASZK – Nagymaros + Visegrád + Eger + Bp. >< Ekszpanzió XXIII. „JeL” – Visegrád ><
 Ekszpanzió XXIV. >< „Idézet + Improvizáció”: Bp. Magyar Írószövetség – Visegrád Mátyás Király Palota Múzeum -- Bp. Vízivárosi Galéria >
Alkotó-rendező:
NÉMETH Péter MIKOLA 
expanzio@vipmail. hu
(20)953-1932
Belépés díjtalan
 
Következő rendezvényünk szeptember 14-15-én az IPOLY  EURORÉGÉÓBAN a TEMPLOMOS NAPOK és a TEMPLOMOK ÉJSZAKÁI lesznek a magyar-magyar, magyar-szlovák határon átívelő kulturális együttműködésben: Nagybörzsönyben – Ipolyszalkán/Salka – Százdon/Sazdice
 
EKSZPANZIÓ
Nemzetközi Kortárs Művészeti találkozók
Az EKSZPANZIÓ/K/ minden emberire kiterjedő, szelíd terepfelverést meghirdető, humánusan táguló, lelkeket hódító,  kultúr-köröket békésen elfoglaló nemzetközi kortárs művészeti találkozó(k).
A kísérletező kedvű alkotók: – költő-, filozófus-, teológus-, zenész- és képzőművész performerek. irodalmárok, művészettörténészek, színházi- és filmrendezők, színészek és a közönségük – 1989 óta változó helyszíneken, a váci Görög templom kiállító-hajójával „kievezve” a Naszály-hegyen, a Pilisen és a Börzsönyön, illetve a Palócföldön át, az Ipoly magyar-szlovák oldalán a Vepor-hegység, vagyis a forrásvidékek irányába tartanak. Időről-időre azonban visszaköszönnek a Kárpát-haza talán „legpoétikusabb szegletére”: a Dunakanyarra, mikor is a jelenlévők együttesen tesznek „kísérleteket” arra, miként válhatnak a kortárs művészetek valóságosan is az élet meghatározó: formáló, avagy deformáló, a műfaji- és az országhatárok átjárhatóságának megteremtésével mindennapi létünk építő, organikus részévé. Ezek az „próbálkozások” egy olyan korban történnek, amikor a művész és közönségének kapcsolata klasszikus értelemben, a közgondolkozásban, már alig-alig létezik, hagyományosan, avagy korszerűen pedig szinte már értelmezhetetlen. Ám ha mégis, akkor talán úgy, olyan formában, ahogyan az, a harmadik évtizedük második évébe érkező Ekszpanziókon történt,  történik. Ezeket az évente ciklikusan többször is ismétlődő, többnyire két-három napos avantgárd nemzetközi művészeti találkozókat, happeningeket, performanszokat Nagy Pál: Az irodalom új műfajai című munkájában, – az ELTE Btk. Magyar Irodalomtörténeti Intézetének jegyzete – európai léptékkel mérve is korszakos kortársművészeti: irodalmi, színházi, képzőművészeti, zenei értékként tartja számon, már a múlt század ’90-es éveiben, az Új Magyar Művészeti Lexikon közlésével egybehangzóan. Ugyanakkor, kiemelkedően fontosnak értékeli az E(x)KSZPANZIÓK poézisben folyamatosan megtett útjait a közelmúltban fiatalon elhunyt filozófus-esztéta Bohár András: Aktuális Avantgard: M.M. Hermeneutikai elemzések című tanulmányában, aki maga is az ekszpandeálók közül való volt. A korszakváltó EKSZPANZIÓ XXII.  alkotói,  a  korábbi:  ZENE > Platón : „A LAKOMA”> a  „REMETE” > “TÁLTOS – SÁMÁN” > „A VÁR”, „A KILÁTÓ” > „Szent. FERENC” > „I s z l á m”, „ÁLOM”,  „PÜNKÖSD”, „VISSZASEJTESÍT” >  a HrAbALiÁnÁk >< „A SöR”, valamint a ReAnGeLiZáCió /ViSsZaAnGyALíT  tematikájú  Gesamtkunstwerk / összművészeti  „kísérleteik”  tapasztalatait alapul véve: 2010 – 2011-ben térben és időben is tovább léptek a tágan értelmezhető „VisszaSejtesít / Recellularisation” logikájában, s így Hamvas Béla: KARNEVÁL című regényének olvasatát alapul véve az „ARC & MASZK >< MASZK & ÁLARC >< ArcMaszk” hívószavára építve valósították meg Happeningjeiket, Hiperrealista, Új realista (assamble) és Konceptuális műveiket; Minimal-, Op- és  Pop Art-os kiállítás-performanszaikat; Body Art-os akcióikat, vers-koncertjeiket, koncert-színházaikat; s építették fel Land’ Art-jaikat és Installációikat.  Az EKSZPANZIÓ XXIII-XXIV. alkotó lelkei 2012-ben a „Jel + Idézet + Imrovizáció” hívógondolatára folytatták és teljesítették ki kortársművészeti kísérleteiket, amelyekről a NAPÚT című folyóirat 6. Ekszpanzió tematikájú számában adnak elemző és összegző híradást 2013-ban, a Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozók 25. évébe érkezve. A jubileum  alkalmával szeptember 5-én, csütörtökön,  a Petőfi Irodalmi Múzeum  ad otthont,(Bp. Károly M. u. 16.) az EKSZPANZIÓ XXV. egész napos ünnepi rendezvénysorozatának: délelőtti és kora délutáni szimpóziumának; késő délutáni és éjszakába nyúló irodalmi-performanszainak, happeningjeinek, vers-koncertjeinek, koncert színházainak, Bady- art-os közös akcióinak: in illo tempore születő improvizációs játékaiknak, melyeknek kiteljesedését jövő évre a szentendrei MűvészetMalomban tervezett EKSZPANZIÓ XXVI. nyári kiállítás-performansza, illetve rendezvény sorozatán tervezik az alkotók. Hívunk, várunk minden érdeklődőt ekszpanzív szeretetben:                                                        
(németh péter mikola) alkotó-rendező
Dátum: 
2013. szeptember 5. 10.00