’BAJNOK

„A megnyílót elzárja roppant távolság…”

A hagyaték mint az előhívás és szembesülés tere
Szövegek a Hajnóczy-hagyatékból, kommentárokkal
 
Cserjés Katalin (az SZTE nyug. docense, a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely vezetője): ’Bajnok. Tanulmánykötet a Hajnóczy Péter-hagyaték darabjaihoz. A szerzővel Hoványi Márton PhD, az ELTE TÓK adjunktusa, a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely tagja beszélget
 
Bemutatkoznak a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely tagjai:
 
Németh Zsófia (SZTE BTK Modern Magyar PhD program): A humánum nevében, Tempevölgy, 2021
Az egyik intapusztai ápolt, Szépvölgyi Aliz hátrahagyott szépirodalmi szövegei, kommentárokkal, felolvasással, kapcsolódva Hajnóczy Péter Az elkülönítő című szociográfiájához.
A primer szövegeket Mészáros Ágoston színművész felolvasásában hallhatják.
 
Ludmán Katalin miskolci doktorandusznak, a Hajnóczy-műhely tagjának beszámolója a Hajnóczy-hagyaték áttekinthetővé tétele, elektronikus rögzítése (digitalizálása) érdekében végzett munkájáról.
 
Rácz Lőrinc világítástervező bemutatja a 2018-as szegedi Hajnóczy-konferenciára készített fényinstallációja dokumentumait (Fekete fény a sötétben / Black Cube. Hajnóczy-konferencia és mesterkurzus In memoriam Nagy Tamás, SZTE BTK, Régi Zsinagóga, Szeged, 2018. október), továbbá a Téboly-konferencián elmondottak továbbgondolását (Hangok a sötétben, A téboly menyasszonya – [Elme]betegség és terápia Hajnóczy Péter életművében. Lezárhatatlan párbeszédben, VII. országos Hajnóczy Péter-konferencia)
 
Bemutatkozik Malya Attila festőművész, a ’Bajnok könyvborítójának tervezője
 
Kancsó Luca kortárstáncművész improvizációja Hajnóczy Péter Gyűrűk című enigmatikus szövegére
 
A Hajnóczy-műhely bemutatkozását két tárlóban kiállított tárgyi dokumentumok (hagyatéki lapok, iratok, az író kedvelt, s nem egyszer megörökített tárgyai) egészítik ki (Bélafi Antal tulajdonából).
 

Dátum: 
2021. december 3. 17.00