Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve

Könyvbemutató
Vendégünk a kötet szerkesztője:
Takáts József
 
és a szerzők:
Dávidházi Péter
Fejős Zoltán
Hofer Tamás
Kalla Zsuzsa
Kerényi Ferenc
Lakner Lajos
Margócsy István
Porkoláb Tibor
Sinkó Katalin
Tverdota György
W. Somogyi Ágnes
Zeidler Miklós

Vitaindítót tart:
Gyáni Gábor történész
Milbacher Róbert és Szilasi László irodalomtörténészek
Dátum: 
2004. április 15. 20.00