„Az én testamentumom”

Emlékkonferencia Ady Endre halálának 100. évfordulójára

A tudományos ülésszak témái három fókuszpont köré csoportosulnak. Elsőként gyűjteményezési és muzeológiai szempontból számba vesszük Ady hagyatékának közgyűjteményekben őrzött tárgyi, képzőművészeti, kéziratos gyűjteményegységeit, audiovizuális emlékeit, kitekintéssel azok jelenbeli közgyűjteményi bemutatására, közművelődési hasznosításának lehetőségeire és az alapkutatásokban játszott szerepére. Másodsorban kultúrtörténeti szempontú áttekintést nyújtunk a költő életének színtereiről a század eleji Magyarországon, különös tekintettel Ady – első és egyben utolsó – budapesti otthonára, mely ma emléklakásként működik. A harmadik szekcióban felidézzük a költő korabeli recepcióját, határon túli fogadtatását és az Ady-kultusz jelenségeit.

 

A konferenciához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen résztvevők a filológia diszciplináris helyzetéből kiindulva igyekeznek újragondolni az életmű kritikai kiadásának problémáit.

 

Részletes program:

2019. május 21.

9:00–9:15

Köszöntőt mond Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója

 

I. szekció: Ady közgyűjteményekben

Elnök: Török Petra

9:15–10:15

Babus Antal (MTA KIK): Ady-hagyatékok az MTA KIK Kézirattárában

Rózsafalvi Zsuzsa (OSZK): Léda Ady-doboza és ami azon túl van – Az Országos Széchényi Könyvtár Ady-gyűjteményének gyarapodástörténete

Nemeskéri Erika (OSZK): Az Ady-levelek vándorútja

 

10:15–10:30

Hozzászólások

 

Kávészünet

 

10:45–11:45

Hegyi Katalin (PIM): „…mennyi ábrája a hosszú időne…” – Révész Béla Ady-kéziratainak sorsa

Imre Zoltán (Vármúzeum, Nagyvárad): Ady Endre és a Holnap városa – A nagyváradi Ady-kultusz és az emlékmúzeum fejlődésének rövid története

Bíró Éva (Déri Múzeum, Debrecen): „Ki ivott a poharamból?” – Ady-emlékek a debreceni irodalmi gyűjteményben

 

11:45–12:00

Hozzászólások

A szekciót követően kurátori villámvezetés a Föltámadás szomorúsága című kamarakiállításban.

 

Ebédszünet

 

Elnök: Hegyi Katalin

13:30–14:30

Borbás Andrea (PIM): A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának Ady-gyűjteménye

Jancsikity Erzsébet (PIM): Ady Endre verseskötetei a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvgyűjteményében

Kemény Aranka (PIM): Ady kultusza hang-és filmfelvételeken a PIM Médiatárában

 

14:30–14:45

Hozzászólások

 

Kávészünet

 

15:00–16:00

Veres Miklós (PIM): Ady-évfordulók a PIM Adattárában

Csorba Csilla (PIM): A PIM művészeti gyűjteményének szerepvállalása az Ady-centenárium alkalmából, 1977. I: – A fiatal képzőművészek, gyűjteményezés, külföldi kiállítások

Kovács Ida (PIM): A PIM művészeti gyűjteményének szerepvállalása az Ady-centenárium alkalmából, 1977. II: – Az Ady-kép kiállítás és Melocco Miklós Ady-oltára

 

16:00–16:15

Hozzászólások

 

Kávészünet

 

16:30–18:00

A kritikai kiadás kritikája

Kerekasztal-beszélgetés Buda Attila, Kecskeméti Gábor, Szénási Zoltán és Veres András részvételével:

Moderál: Kelevéz Ágnes

 

2019. május 22.

II. szekció: „A hotel-szobák lakója” nyomában

Elnök: Csorba Csilla

9:00–10:00

Csiszár Gábor (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium): Ady költői földrajza

Rockenbauer Zoltán (Műcsarnok): Ady és Csinszka „képgyűjteménye”

Saly Noémi (MKVM): Ady budapesti kávéházai

 

10:00–10:15

Hozzászólások

 

Kávészünet

 

10:30–11:30

Szécsi Noémi: „Szutykos némberek és szennyes ribancok” – A háztartás, a család és a társadalom tisztasága a múlt századelőn

Mészáros Zsolt (PIM): „Jönnek az asszonyok” – Ady Endre feminizmusa

Zeke Zsuzsanna (PIM): Az Ady Emlékmúzeum – Ady és Csinszka Veres Pálné utcai pesti lakása

 

11:30–11:45

Hozzászólások

 

Ebédszünet

 

III. szekció: Utóélet, fogadtatás, kultusz

Elnök: Kalla Zsuzsa

13:30–14:30

Mann Jolán (ELTE BTK): Ady horvát recepciói

Boka László (OSZK): Ady nimbusza – Hatás, kölcsönhatás és a kiépülő kultusz

Gintli Tibor (ELTE BTK): „Nekem beszédes költő-példák némák” – Az Ady-líra néhány sajátszerű vonásáról

 

14:30–14:45

Hozzászólások

 

Kávészünet

 

15:00–16:20

Veres András (MTA BTK ITI): Ady és Kosztolányi – szempontok kettejük történetéhez

Tverdota György (MTA BTK ITI): „…már adybb vagyok Adinál”

Balázs Eszter (PIM Kassák Múzeum): Oldás és kötés – Kassák Ady-képe, különös tekintettel az 1920 előtti időszakra

Szilágyi Judit (PIM): „Miénk az asszonyoldalon” – Ady Endre és Lesznai Anna barátsága

 

16:30–17:00

Hozzászólások, zárszó

 

Dátum: 
2019. május 21. 10.00 - 2019. május 22. 16.00