1800-as járat

Erkel Ferenc és a romantika kora
A Petőfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása
Az elmúlt évek két nagysikerű tárlata, a Nyugat centenárium alkalmából útnak indított Nyugat-busz és a Kazinczy-évfordulóra elkészült Nyelvet öltünk! című anyanyelvi kiállítás után a Petőfi Irodalmi Múzeum a Balassi Intézet támogatásával ismét utazó kiállítást hozott létre.
Az 1800-as járat Erkel Ferenc gazdag művészi pályafutását és a zeneszerző működése által is nagyban formált kort, a nemzeti romantika korát jeleníti meg. A diákkorú látogatóközönség számára multimédiáseszközök bevonásával tesszük interaktívvá, élményszerűvé a tanulmányaik során elsősorban tényszerűen megismert korszakot.
A kiállítás a zeneszerző születésének bicentenáriumához kapcsolódik, bemutatja Erkel Ferenc sokirányú munkásságát, miközben kitekint a korszak kulturális életének különféle területeire. Kapcsolatokat mutat fel Erkel és a nemzeti romantika megannyi más jelentős szereplője, az irodalom, a színházművészet változatos műfajai – az operától egészen a népszínművekig – a polgáriasult társasági élet és művelődés kiteljesedése között.
A tárlat Erkel pályájának kapcsán az egyes művészeti ágakat a kulturális részterületek összefüggéseit hangsúlyozva tárgyalja – motívumok, személyes kapcsolatok és művészi együttműködések bemutatásán keresztül. A két legismertebb Erkel-opera, a Hunyadi László és a Bánk bán taglalása ilyesformán lehetőséget kínál a nemzeti romantika drámairodalmának és a kor – több műfajban és a nemzeti emlékezetben is maradandó nyomokat hagyó – Hunyadi-kultuszának ismertetésére is.
Erkel Nemzeti Színházban kifejtett munkásságának megjelenítése a korszak intézményesülő színházi élete felé tágítja a tárlat látkörét, míg a Filharmóniai Társaság megalapítása a fővárosi zenei élet, a polgári szórakozási formák felvillantását teszi lehetővé – a csárdást meghonosító báloktól a korszak nagy jótékonysági akcióiig.
A személyes kapcsolatok felvázolása a korszak egyéb zeneszerzőit vonja a tárgyalás körébe Liszt Ferenctől egészen Berliozig, de az irodalom korabeli főszereplői is helyet kapnak a kiállítás anyagában, Katona Józseftől Vörösmartyn és Petőfin át Szigligeti Edéig.
A multimédiás eszközök lehetővé teszik az ismert és kevésbé ismert Erkel-részletek mellett a kor első hallásra is befogadható, illetve figyelemfelkeltő, korjellemző melódiáinak meghallgatását, a játszani vágyó érdeklődők pedig „karmesteri pálcát” vehetnek a kezükbe, hogy néhány dallamot maguk is elvezényelhessenek. A mozgóképes monitorokon az Erkel című életrajzi film, illetve a korszakot feldolgozó filmes interpretációk részletei láthatók, míg a látogatók ellenőrizhetik tudásukat a korszak kultúrájáról az érintőképernyős kvízjáték segítségével.
Dátum: 
2010. szeptember 6. 09.37