Rólunk

Bemutatkozás

A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központja (PIM-DBK) a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, tartalom- és szolgáltatásfejlesztések támogatására, koordinálására és dinamizálására jött létre. 

Küldetésünk

1. Országos koordináció

Országos szintű koordinációt, illetve kiterjedt intézményközi együttműködést igénylő feladatok:

 

  • a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizációs projektek, tartalom- és szolgáltatásfejlesztések összefogása, szervezése, szakmai támogatása és koordinálása a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában leírt célkitűzések figyelembevételével

  • a digitalizált kulturális örökségi tartalmak felhasználási területeinek bővítése kreatív ipari szakemberek bevonásával, kiemelt figyelemmel a közoktatási és turisztikai-idegenforgalmi célú hasznosításokra

  • a hazai és nemzetközi közgyűjteményi ágazat (az ún. GLAM-szektor) új technológiáinak (pl. szemantikusweb-technológia, LOD), szakmai fejlődési trendjeinek, jó gyakorlatainak felkutatása, közzététele, megismertetése, valamint a terület szabványosítási feladatainak (RDA, SPECTRUM, BIBFRAME) ellátása

  • a kiemelt kulturális és közgyűjteményi funkciót betöltő Magyar Nemzeti Névtér konzorciumi keretek közötti koordinatív működtetése, illetve az adatbázis folyamatos, összehangolt fejlesztésének menedzselése

  • részvétel az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) informatikai fejlesztési projekt megvalósításában, kiemelt figyelmet fordítva az Országos Könyvtári Platform kialakítására, továbbá a digitális, illetve digitalizált objektumok szerzői jogi szempontból kielégítő szolgáltatására

  • dHUpla (Digital Humanities Platform), digitális filológiai keretrendszer fejlesztése a digitális szövegkorpuszokat építő projektek összefogására

  • a digitálisan született (born digital) dokumentumok közgyűjteményi kezelésére vonatkozó, a nemzetközi jó gyakorlatok figyelembevételével kialakított eljárások kidolgozása, bevezetése

  • nyelvtechnológiai kutatói környezet kialakítása, szolgáltatása magyar nyelvű tartalmakhoz

  • módszertani, szakmai, oktatási anyagok, ajánlások létrehozása a magyar digitális filológia szakterületén

 

2. Petőfi Irodalmi Múzeum - Digitális Bölcsészeti Központ szakmai együttműködés

Humáninformatika

A PIM DBK gondoskodik a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménykezelő rendszerének, illetve az intézmény által épített adatbázisok karbantartásáról, továbbá a felhasználók számára nyújtott informatikai szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről is, úgy mint DIA, PIM Névtér, Gyűjtemények, Adattárak, Díjak.

Digitális Bölcsészet

A PIM DBK végzi a Petőfi Irodalmi Múzeumban folyó digitális bölcsészeti tevékenységeket: