„Arany János Budapestje” - utaztatási pályázati felhívás

„Arany János Budapestje”

Diákutaztatási pályázat az Arany János-emlékévben

Tisztelt Pályázók! Az óriási érdeklődésre és a nagyszámú jelentkezésre való tekintettel az „Arany János Budapestje” pályázatok befogadását, illetve az arra való jelentkezést 2017. szeptember 27-től hivatalosan, határozatlan időre felfüggesztjük.

Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet magyarországi és határon túli alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint kollégiumok számára budapesti és nagykőrösi, Arany János életének és műveinek helyszíneit bejáró kirándulások támogatására.

A pályázatban részt vehetnek: magyarországi (kivéve budapesti) és határon túli alap- és középfokú oktatási intézmények és kollégiumok tanulói 12-18 éves korig.

Előnyt élveznek a határon túli pályázók, hátrányos helyzetű családok és nagycsaládosok gyermekei, teljes osztályok és azok a magyarországi diákcsoportok, amelyek határon túli testvériskolájukkal közösen nyújtanak be pályázatot.

Tekintettel arra, hogy a program összes költségét az Arany János Emlékbizottság döntése nyomán Magyarország Kormánya biztosítja, így az nem ró terhet a családokra. Felhívjuk a pedagógus kollégák figyelmét, hogy fokozottan tartsák szem előtt az esélyegyenlőségi szempontokat.

A diákcsoportok létszáma:

A csoportok létszáma 10-35 fő lehet. A pályázatnak nem feltétele, hogy teljes osztályok jelentkezzenek, kisebb, illetve vegyes korosztályú csoportok jelentkezését is várjuk. Csoportonként legfeljebb 3 fő pedagógus és/vagy felnőtt kísérő részvételét téríti meg a múzeum. Amennyiben a csoport összetétele speciális gondoskodást igényel, a kísérő pedagógusok száma ennél magasabb is lehet. Ezt kérjük indokolni az Általános űrlapon.

 

Az út időtartama: 1-3 nap.

A program időtartama egyenes arányban álljon a Budapesttől számított távolsággal; minél távolabbi helyszínről érkeznek a pályázók, annál hosszabb, de maximum 3 napos útra lehet pályázni.

A program biztosítja a résztvevőknek:

– az útiköltséget (irányadó a vasúti, buszos és budapesti tömegközlekedési szabályozásról szóló tájékoztató a felhívás végén);

– a szállásköltséget egy a múzeum által közvetített budapesti szálláshelyen;

– a napi 3-szori étkezést, ebből az ebédet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosítja, a kertjében lévő Károlyi Étteremben; a reggelit és a vacsorát a szálláshely biztosítja,

– a múzeumi és intézményi belépőket.

Programkínálat:

1. A program során minden csoport megtekinti a PIM Önarckép álarcokban című Arany János-emlékkiállítását egy hagyományos tárlatvezetés, vagy a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás keretében.

 

2. A csoportoknak ezen kívül

a) egynapos budapesti kirándulás esetén: 1 program választandó,

b) kétnapos út esetén: 2 program választandó,

c) háromnapos út esetén: 3 program választandó.

A programok részletezése a felhívás végén olvasható.

 

Pályázati dokumentáció beadása: 

 1. A pályázatok beadása elektronikusan és postai úton történik.
 2. Benyújtandó dokumentumok pályázatonként (melyeket egy csatolt melléklet tartalmaz):

a) Adatlap;

b) Programválasztó űrlap;

c) Általános űrlap.

 

A dokumentumokat lehetőség szerint számítógéppel kérjük kitölteni. Amennyiben erre nincs mód, úgy a pályázókat kérjük, hogy nyomtatott nagy betűket használjanak.

A múzeum a jelentkezőktől csak hiánytalanul (aláírással és pecséttel ellátott) kitöltött jelentkezési lapokat tud elfogadni.

 

 1. A pályázatokat elektronikus úton (pdf. vagy jpg. formátumban), az alábbi címre várjuk: aranyut200@pim.hu. A tárgy rovatban Aranyút Pályázat szerepeljen.

 

 1. A pályázatok benyújtása postai úton is szükséges a múzeum címére: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. A borítékon kérjük feltüntetni: Aranyút Pályázat. Javasoljuk, hogy ajánlottan adják postára az eredeti dokumentumokat.

 

További információk:

 

 1. A pályázatok befogadása és elbírálása folyamatos. A támogatás odaítélése beérkezési sorrendben, a keretösszeg erejéig történik. A PIM fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a megpályázott program/út hosszúságát illetően javaslatot tegyen.

 

 1. A kirándulások időpontjára minden esetben hétköznap: hétfőtől péntekig kerülhet sor. A pályázók az Általános űrlapon heti időintervallum megadásával tudnak pályázni. A beosztást a múzeum munkatársai készítik el, a kapacitás függvényében. Ezáltal a kirándulás pontos időpontja a kiértesítést követően válik véglegessé.

   

 2. A nyertes pályázókat elektronikus úton, levélben értesítjük. A részükre – az utazást megelőzően – az Együttműködési megállapodást megküldjük.

 

 1. A nyertes pályázókkal/a jelentkező iskolákkal a PIM Együttműködési megállapodás keretében rögzíti a látogatás részleteit, amely (előzetes egyeztetésnek megfelelően) a benyújtott pályázattól eltérhet. Az Együttműködési megállapodást a múzeum elektronikusan, a látogatást megelőzően legalább 10 naptári nappal megküldi az iskolák/intézmények részére. Az aláírt (és lepecsételt) Együttműködési megállapodás szkennelt változatát a múzeum e-mail címére postafordultával kérjük megküldeni (pdf. vagy jpg. formátumban): aranyut200@pim.hu. A tárgy rovatban Aranyút Megállapodás szerepeljen.

Az Együttműködési megállapodást postai úton is kérjük megküldeni összesen 3 példányban a múzeum részére (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.) az utazás megtételét megelőzően legalább 5 naptári nappal. A borítékon kérjük feltüntetni: Aranyút Megállapodás. Egy példányt a nyertes pályázónak aláírva visszaküldünk.

Javasoljuk, hogy ajánlottan adják postára az eredeti dokumentumokat.

 

 1. Kérjük, hogy amennyiben fogyatékkal élő látogatók is érkeznek, azt a benyújtandó Általános űrlapon jelezze a csoportot képviselő/kapcsolattartó pedagógus.

 

Jelentkezésüket várjuk. A pályázathoz sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2017. szeptember 01.

 

Prőhle Gergely

főigazgató

Petőfi Irodalmi Múzeum

az Arany János Emlékbizottság titkára
 

Programok részletezése

 1. Petőfi Irodalmi Múzeum

Az Önarckép álarcokban című Arany János bicentenáriumi emlékkiállítás kiemelt céljai között szerepel a közoktatásban részt vevő korosztály megszólítása. Az általános- és középiskolai tananyag részét képező Arany-művek megjelenítése lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok az informális tanulás révén személyes, egyéni élményekre alapozott kapcsolatot alakítsanak ki Arany János alakjával és életművével.

 

 1. Az Önarckép álarcokban című kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel

Volt-e Arany Jánosnak humorérzéke? Mi lehet a kapcsolat a Bolond Istók elesett, kitaszított, nevetséges figurája és Toldi Miklós között, s az egyik legismertebb ballada címadóját, Ágnes asszonyt mi kötheti a hős, hun királyhoz, Attilához? Hordott-e Arany János nadrágtartót? Hogyan nézett ki egy Kossuth bankó? Hogyan fogadta a Walesi bárdok szerzője, mikor előterjesztették a polgári személynek adható legmagasabb császári elismerésre, a Szent István Rend kiskeresztjére a levert szabadságharc után pár esztendővel? Össze merjük-e mérni erőnket a cseh vitézzel, ha már a toportyánokkal megküzdöttünk? És bírjuk-e Arany János szókincsét?

Megannyi érdekes kérdés, melyre fellelhetjük a nem kevésbé izgalmas válaszokat (és még mennyi mást!) az Önarckép álarcokban című bicentenáriumi kiállításban. A tárlat elsődleges célja, hogy „más szemmel” nézzen Arany János életeseményeire, kiemelkedő alkotásaira, „emberközelbe” hozza személyiségét, s kiemelje művei lenyűgöző sokszínűségét, szédítő fantáziavilágát. S mindezt újszerű látványvilággal és a modern technika nyújtotta lehetőségek szellemes kihasználásával, hogy minden korosztály számára maradandó élmény lehessen a látogatás.

A program időtartama: 60-90 perc

Ajánlott korosztály: minden korosztálynak

 

 1. Önarckép álarcokban című kiállítás megtekintése múzeumpedagógiai foglalkozással

Toldi Miklós, a (szuper)hős

A kiállításban szervezett, vezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a gyerekek bebarangolják ezt a sokszínű, műtárgyakban gazdag tárlatot, részben önállóan felfedezve számukra legizgalmasabb elemeit. A játékos, kreatív feladatok során összemérhetik szókincsüket Arany Jánoséval, felfedezhetik a költő legkedvesebb tárgyainak történetét, belehelyezkedhetnek a 19. század költőbarátainak szerepébe, felfedezhetik Arany elfeledett humorát vagy éppen újraélhetik, megváltoztathatják Toldi Miklós kalandjainak kimenetelét.

A program időtartama: 60-90 perc

Ajánlott korosztály: általános iskolásoknak

 

Identitáskeresés – álarc – arc – önarckép

A kiállítás sokszínűsége kiváló lehetőséget nyújt annak a feltérképezésére, hogy a fikció birodalmában hányfajta radikálisan különböző identitást valósíthat meg a költői én, s a mindenkori olvasó. A diákok a vezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás keretében, a kiállításban fellelhető dokumentumok, információk, gondolatébresztő tárgyak segítségével merülhetnek el Arany János személyes – olykor karaktereinek álarca mögött megfogalmazott – problémáiban, helyezkedhetnek bele a 19. század második felének egy-egy jellemző élethelyzetébe vagy olyan egyetemes emberi sorskérdéseket ítélhetnek meg, mint pl. Ágnes asszony bűnössége vagy ártatlansága. A kreatív, drámajátékos csoportmunka során – a korszak paródiáin, a lélek megbolydulásának folyamatain, a megélt lázadás következményein keresztül –, fanyarul önironikus költői önarcképek segítségével ismerhetünk rá magunkra.

A program időtartama: 60-90 perc

Ajánlott korosztály: középiskolásoknak

 

 1. Margitsziget

Arany János kései életművének nagyon fontos, emblematikus színhelye az 1860–70-es évek Margitszigete. A halálát megelőző 5 évben itt töltötte nyarait az idősödő, betegeskedő Arany. A sziget legendás hely lett, éppen az itt született híres darabok, pl. az „Őszikék” által.

 

Vers-sziget

Miért volt olyan különleges Arany Jánosnak a Margitsziget? Hogyan vált Pest, Buda és Óbuda három kisvárosból pezsgő, nyüzsgő, nyugtalan Budapestté, Európa fontos metropoliszává? Hol lelt igazi otthonra ebben a forgatagban Arany János? Hogyan énekelte meg korának változásait, jellemző figuráit? A margitszigeti séta alkalmával mindezekre a kérdésekre verses választ kapunk, magától Arany Jánostól. Arra buzdítjuk a csoportokat, hogy díszletként használva a Margitsziget természeti környezetét saját maguk is versekkel, jelenetekkel készüljenek a látogatásra.

A program időtartama: 60-90 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

 1. Magyar Tudományos Akadémia – MTA

Arany Jánost, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakját szoros kötelék fűzte a Magyar Tudományos Akadémiához, és annak 1865-ben átadott neoreneszánsz épületéhez. Akadémikussá történő megválasztása után néhány évvel, 1865-ben foglalta el az MTA titoknoki, majd 1870-ben a főtitkári székét. Az MTA palotájában megtekinthető többek között volt főtitkári lakása is, ahol ma az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattára található. A lakást a főtitkári posztról történő lemondását követően is, családjával együtt haláláig használhatta.

 

Arany János és az MTA

A látogatás során a diákok először egy előadást hallhatnak Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára témában. Majd szakvezető segítségével bemutatásra kerülnek azok a helyszínek, ahol régen Arany János élt és dolgozott.

A program időtartama: 30–45 perc

Ajánlott korcsoport: elsősorban középiskolásoknak: 15-18 éveseknek

 

 1. Országos Széchényi Könyvtár - OSZK

Az Arany János-emlékév rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” – Kincsek, kultusz, hatástörténet címmel Arany János kiállítás nyílt 2017. áprilisában a nemzeti könyvtárban. A tárlat az OSZK kézirattárának páratlan kincseire épül, de kitér Arany és a kortársak, valamint az Arany-recepció és a kultusztörténet kérdéseire is, megidézve többek közt a 100 évvel ezelőtti ünnepségeket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tárlat 2017. november 25-ig tekinthető meg.

 

Az Arany János kiállítás ideje alatt (november 25-ig) elérhető programok:

Tárlatvezetés az Arany János kiállításban

A vezetés során bemutatjuk a gyűjtemény különleges darabjait, a már életében nagyra becsült és ünnepelt költő hagyatékát. Az Országos Széchényi Könyvtárba került Arany János kéziratok megtekintése mellett, számos eredeti képzőművészeti alkotás és kortárs költemény is várja az érdeklődőket. A program vegyes korosztályú csoportok esetében is ajánlott.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

„Dicső híre-neve fennmaradt örökre”

A foglalkozás során a diákok elmélyíthetik tudásukat Arany Jánosról, fókuszpontba kerül kanonizált műve: a Toldi trilógia, melynek keletkezésével és hatásával is megismerkedhetnek. Felelevenítjük a gyerekekkel az általuk is ismert Arany sorokat, majd közösen, a nyomokat figyelmesen követve, választ keresünk olyan kérdésekre is, hogy Arany János hány éves korában tanult meg olvasni. A program célja az iskolában szerzett ismeretek mélyítése és bővítése.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: 6-9. osztály

Egy koszorús barátság

Arany János és Petőfi Sándor barátságát irodalmunk máig egyik legnépszerűbb, és legkedveltebb történeteként tartjuk számon. Kettejük kapcsolatának tükrében vizsgáljuk meg költészetük fejlődését, eredeti kéziratok segítségével. A családi viszonyok feltárásával megismerkedhetnek a diákok a két költő fiatalkorának alakulásával, kettejük életútjának találkozási pontjaival. Levelezésük nyomán értelmezzük kettejük szellemi (és lelki) összefonódását, mely költészetükre is hatást gyakorolt.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: 6-9. osztály

 

A tölgy lombja alá

A foglalkozás során megidézzük Arany János korai és kései balladáit, feltárjuk a tölgy motívum szerepét az idősödő költő életében és művészetében. A kiemelt hat költeményt, Zichy Mihály illusztrációinak megtekintésével egészítjük ki. A kiállítást bejárva és azt szemlélve, a gyerekekkel közösen, asszociációs megoldásokat keresünk a tölgy motívumára.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: 10-12. osztály

 

Lásd eredetiben! – Testközelből a Toldi-trilógia

2018-tól az Arany János kéziratok olyan kiemelt kincsei, mint a Toldi-trilógia is megtekinthetőek lesznek. A kézirat, melyet Petőfi Sándor is kezében tartott, olvasott, majd kedves barátját folytatására buzdította, üvegezett vitrin nélkül is szemügyre vehetőek lesznek múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. Ennek során a kiállítás kurátora bemutatja a költő autográfjainak jellemzőit.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport:

 

Az Arany János kiállítás zárását követően (november 25-e után) elérhető / választható programok:

 

Vedd be a várat! Séta térben és időben

Kellemes várséta keretében találkozhatunk történelmünk jeles szereplőivel. Királyok, krónikák és harcok nyomain haladva tárulnak fel előttünk történelmünk titkai. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményének egyes darabjai segítenek eligazodni múltunk sokszínű mozaikjai között. Az interaktív várséta során a résztvevők a magyar történelem kézzelfogható emlékeivel és szellemi örökségével ismerkedhetnek meg.

A program időtartama: 90 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

Könyvtárlátogatás

A könyvtárlátogatás során megismerkedünk a magyar nemzeti könyvtár történetével és működésével. A budavári palota középső szárnyának szintjeit bejárva gróf Széchényi Ferenc és korának műgyűjtő, műpártoló munkájával megismerkedve a könyvtár jelenlegi tevékenységeiről is hallhatunk. Választ kapunk arra is, milyen különleges kiadványok és ritkaságok találhatóak meg gyűjteményünkben, milyen módon ápoljuk a könyvek épségét, hogyan lehet olvasóként megtalálni a keresett tudást.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

Raktárlátogatás

A könyvtárlátogatással egybekötött raktárlátogatás során kiváló szakvezető segítségével betekintünk a toronyraktárak egyik szintjére. Megszemlélhetjük a törzsgyűjtemény néhány ritka kincsét, többek között a legkisebb minikönyvet, a díszműgyűjtemény egy becses darabját. A vezetés során megismerhetjük a dokumentumok útját a beérkezéstől kezdve a raktározásig.

A program időtartama: 90 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

 1. Pesti Vigadó 

Arany János korában, 1865-ben adták át az újjáépített palotát, ahol kezdetben bálokat, nagyszabású hangversenyeket tartottak Liszt Ferenc közreműködésével. Az épület ma műemlék, turisztikai látványosság és összművészeti rendezvényközpont, egyben a Magyar Művészeti Akadémia székhelye. A látogatók megcsodálhatják Than Mór és Lotz Károly falképeit, az épület szoborműveit, valamint a felújított főlépcsőházat, előcsarnokot és kamaratermet.

 

Épületlátogatás

A Pesti Vigadó szeretettel várja az épület gyönyörű belső terei, történelme, panorámája iránt érdeklődő csoportokat. Felkészült idegenvezetőink segítségével ismerkedhetnek meg látogatóink a Vigadó történetével és épületével. Utána lehetőség van az aktuálisan futó és állandó kiállítások egyéni megtekintésére.

A program időtartama: 60-90 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

 1. Országház

Az Országház hazánk fővárosát reprezentáló épületté vált, amelyet Steindl Imre tervei alapján 1885-től 1904-ig építettek. Az épület a bécsi neogótika szellemében, szinte kizárólag hazai építőanyagokból készült. A magyar állam ezeréves fennállásának alkalmából, a millennium esztendejében, 1896-ban itt tartotta az Országgyűlés első ülését. Itt van kiállítva a Szent Korona és a többi koronázási jelvény (a koronázási palást kivételével).

 

Szent Korona témájú múzeumpedagógiai foglalkozás

Múzeumpedagógiai foglalkozás az Országgyűlési Múzeum állandó kiállításában, amely magában foglalja az Országház Kupolacsarnoka és a Szent Korona megtekintését is.

A program időtartama: 90 perc

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

 

Országgyűlési Könyvtár látogatása

A csoportos vezetett látogatás során az érdeklődők megismerkedhetnek az Országgyűlési Könyvtárral.

A program időtartama: 60 perc

Ajánlott korcsoport: 9-12. osztály

 

 1. Nagykőrös

Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve Nagykőrös városa bemutatja „szellemi virágkorának” időszakát, azokat az éveket, amikor a nemzet koszorús költője kilenc évig a helybeli református főgimnáziumban tanított. A város nagy hangsúllyal szeretné szerepeltetni az Arany János kultuszára reflektáló programokat, Arany Nagykőrösön töltött évei emlékére (1851-1860).

 

Arany 200 – Arany János, a nagykőrösi pedagógus

A program során, a résztvevőket üdvözlő „Arany Falatokkal” várják az egykori „Nagykőrös Város Szálloda” büféjében, majd tárlatvezetéssel megtekintik az Arany 200 - Arany János, a nagykőrösi pedagógus című kiállítást. Ezt követően a diákok elfogyaszthatják az „Arany menüt”, mely Arany János kedvenc ételeiből áll össze, amit a várossal való megismerkedés, az Arany-út bejárása követ idegenvezető közreműködésével. (Lehetőség van arra is, hogy az Arany-utat lovas kocsin tekintsék meg, ez esetben ennek díja önköltséges, és a helyszínen fizetendő.)

A program időtartama: 1 nap (több napos kirándulás/út esetén választható program)

Ajánlott korcsoport: minden korosztálynak

 

Közlekedési tájékoztató                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Budapestre vonattal – MÁV

A MÁV csoportos utazás keretében díjmentes utazási lehetőséget biztosít – általános iskola és középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére, – múzeumunk megtekintésére.

A MÁV honlapján, megismerkedve az utazási feltételekkel, előzetesen be kell jelenteni a díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak az utazási szándékot. Az alábbi oldalon lehet tájékozódni: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/jo-ha-tudja

A díjmentes utazás igénybevételéhez ki kell tölteni a MÁV honlapján található Bejelentés csoportos utazás elszámolásához nyomtatványt, ehhez mellékelni kell a diákok névsorát, illetve a Fogadónyilatkozatot.

Kérjük a nyertes pályázókat, hogy a kitöltött Fogadónyilatkozatot, a kiértesítést követően, de még az utazás megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal küldjék el a PIM munkatársainak e-mail címére: muzeumped@pim.hu. A fogadónyilatkozat a múzeum honlapján található.

https://pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/hasznos-tudnivalok

Illetve, amennyiben a nagykőrösi programot választotta a pályázó, szintén 15 naptári nappal az utazás megkezdését megelőzően, a Fogadónyilatkozatot a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ munkatársainak e-mail címére is meg kell küldeni: muviroda@korosikultura.hu. A nagykőrösi Fogadónyilatkozat megtalálható a Kulturális Központ honlapján.

https://www.korosikultura.hu/arany-200-arany-a-nagykorosi-pedagogus-kialli-218.html

(Amennyiben a vasúti utazást választotta a pályázó csoport, és a budapesti helyszín mellett a nagykőrösit jelölte meg választott programként, mindkét intézmény felé szükséges a Fogadónyilatkozat megküldése.)

 

A vonatállomáshoz való kijutást (pl. a helyi buszjárat jegyeit a csoport számára), valamint a kötelező helybiztosítású vagy pótjegyköteles vonaton a helyjegyek és pótjegyeket árát a múzeum számla ellenében megtéríti. (Az 1. kocsiosztály igénybevételéhez szükséges különbözeti díjat nem térítjük meg.)

Minden esetben szükség van a múzeum nevére kiállított áfás számlára.

A számla kiállításához szükséges adatok:

név:     Petőfi Irodalmi Múzeum

cím:     1053 Budapest, Károlyi u. 16.

adószám: 15321161-2-41

A számlák benyújtása elektronikusan és postai úton is szükséges!

Az eredeti számlát/számlákat postai úton kérjük megküldeni a múzeum címére (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053. Budapest, Károlyi u. 16.). A borítékra kérjük ráírni: Aranyút számla.

Minden iskola/képviselő az utazás megtételétől, a hazaérkezéstől számított 15 naptári napon belül küldje el a számla/számlák (pdf. vagy jpg. formátumú) másolatát a múzeum e-mail címére: aranyut200@pim.hu. A tárgyban Aranyút számla szerepeljen.

A díjmentes vasúti utazás járulékos költségeit, a kiállított számla/számlák ellenében a múzeum az eredeti példányok kézhezvételtől számítva 30 naptári napon belül a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01426627 számú bankszámláról utalja át az Együttműködési megállapodáson szereplő számlaszámra.

További részleteket talál a MÁV honlapján.

 

 1. Budapestre különbusszal

Minden intézmény/iskola – amely pályázatot nyújt be, és a busszal történő utazást választja –, a kiértesítést követően, nyertes pályázat esetén, köteles 3 árajánlatot kérni a tervezett kirándulás útvonalára, 3 különböző busztársaságtól. Kérjük, használják a honlapon megtalálható, onnan letölthető Árajánlatkérő sablont!

Az árajánlatok ne a pályázó, hanem a múzeum nevére és alábbi címére szóljanak (Petőfi Irodalmi Múzeum: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.)

Az árajánlat szövegezése egyértelműen tüntesse fel az intézmény, valamint a kirándulás adatait (honnan-hová, mikor, hány főnek, stb.).

Ezeket az árajánlatokat, legalább 3 darabot, a pályázónak meg kell küldenie a múzeum e-mail címére: aranyut200@pim.hu, a tervezett utazás megkezdését, azaz a kirándulás kezdő időpontját megelőzően legalább 15 naptári nappal. A tárgyban Aranyút Buszárajánlat szerepeljen.

Ezekből választva, valamint a busztársasággal szerződve, a kirándulás időpontjára a múzeum rendeli meg a buszt a nyertes iskola csoportjának. A megrendelésről, annak elfogadásáról a múzeum tájékoztatja a nyertes pályázót.

Amennyiben több napos kirándulásra érkeznek a résztvevők, úgy a busz sofőrjének/sofőrjeinek is biztosítunk szállást. Kérjük, ezt az Általános űrlapon jelezzék.

 

 1. Budapesti tömegközlekedés – BKK

A budapesti csoportos jegyek vásárlását a múzeum intézi. A pályázathoz beküldött Általános űrlapon kérjük feltüntetni hány főnek, hány napra szeretnének budapesti közlekedésre jogosító jegyet igényelni.

A budapesti közlekedés során az általános, és középiskolás csoportok a BKK kedvezményes, csoportos tanulójegyét vehetik igénybe. A kedvezményes tanulójegy a feltüntetett időponttól kezdve 24 órán át érvényes.

További információ:

http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/megrendeles/cegeknek-kozuleteknek-es-iskolaknak/kedvezmenyes-csoportos-tanulojegy/

Amennyiben az iskola magyarországi székhellyel rendelkezik, úgy szükséges előre egy Megrendelő lapot kitöltenie. Ezen kérjük, hogy a Finanszírozó Intézmény adatainál a múzeum nevét és címét tüntessék fel (Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053, Budapest, Károlyi u. 16.), majd az eredeti példányokat (összesen 2 darab) a kirándulást megelőzően legalább 15 naptári nappal küldjék meg nekünk postai úton.

A Megrendelő lap a BKK honlapján megtalálható és letölthető:

http://www.bkk.hu/apps/ertekesites/kedvezmenyes-csoportos-tanulojegy-megrendelo.html

Amennyiben az iskola külföldi székhellyel rendelkezik, úgy elegendő, ha a pályázathoz beküldött Általános űrlapon jelzi a jelentkező intézmény, hogy hány napra, hány főnek szeretnének igényelni budapesti közlekedésre jogosító csoportos jegyet.