Ady Endre íróasztala I.

A tárgy leírása, részletek itt:

http://szimma.hu/keszady2/htmls/R.61.14..html

 

Ady Endrének három íróasztala maradt meg a hagyatékban: a nagyváradi szerkesztőségben használt, amit Nagyváradon őriznek, a Debreczen újságnál birtokolt asztala, ami most a hajdani Veres Pálné utcai lakásban kialakított Ady Endre Emlékmúzeum lakástárlatán került kiállításra, ugyanis a közös otthonbeli íróasztal sajnos nem lett meg, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében levő Ady-hagyatékrész őrzi a testvérénél, Ady Lajoséknál a Lövőház utcai lakásban Bandi számára kialakított kis szobában levő eme íróasztalt.

Ady rengeteg levelet írt, ezekben gyakorta ecsetelte fizikai és lelkiállapotát, hogylétét. Érdekes megfigyelni, milyen sokat foglalkozott önnönmagával. Leveleiben részletesen beszámolt mindenről, nem csak napjainak főbb történéseiről, édesanyjának és testvérének, a szerkesztőségbeli barátoknak, és naponta ostromolta leveleivel, a vallomásaival, tépelődéseivel, sürgetéseivel vagy éppen megfeddésével, elbúsulásával Adélt is.

Ady sok rajongó levelet kapott, legtöbbször a maga számára is kedvenc, imázsát és költői üzenetét megtestesítő „könyöklős fényképet” küldte el magáról dedikálva. Választ csak kevesen érdemeltek ki. Csinszka is ezt a fotográfiát nézegetve – habarodott bele a költőbe a versek benne megpendített húrja, közösségérzése mellett – vette a bátorságot, hogy írjon Adynak, fiatal kora ellenére egy jó értelemben vett okos levelet, amivel fel is keltette a költő érdeklődését, s levelezés bontakozhatott ki kettejük között. A Lédával történt „nyilvános” szakítás (az újságban megjelent Elbocsátó szép üzenetben értesült maga Adél is a végső búcsúról) csak felerősítette a nők rohamát Ady irányába. Öccse egy kötegbe szedve segített szortírozni a nőket, akik válasz-érdemeseknek tűntek. Ady kézírását hűen tudta utánozni a költő testvére, Ady Lajos, a felesége, Boncza Berta, vagyis Csinszka és Steinfeld Nándor, Ady önkéntes titkára. A gyakran betegeskedő költő helyett, az ő tudtával, s éppen hogy a megbízásából előfordult, hogy születtek más személy által íródott válaszok, levelek, de ezeket többnyire ő maga diktálta, és mindig feltüntették, ha azt más kéztől származott.