Ady archivum

 

Egy kis őszi Ady

SZÓ–KÉP–DISKURZUS

Közreműködő: Borbás Andrea irodalomtörténész, a PIM muzeológusa

Rendhagyó, közös, kreatív Ady-verselemzés, avagy kerekasztal-beszélgetés, amelyen mindenki saját olvasatára számítunk! Hangolódásként Ady-fényképek kapcsán élesítjük az intuitív és asszociációs képességeket. Végezetül a „sűrű” Ady-jelenségből átszüremlik az Ember.

A szeptemberben induló, három alkalomból álló programsorozat minden hónap utolsó péntekén várja az érdeklődőket az Ady Emlékmúzeumban.

 

> Versek: Párisban járt az ősz I Emlékezés egy nyár-éjszakára

2022. november 25. péntek, 17:00

Időtartam: 1 óra

Belépő: 500 Ft

Maximális létszám: 25 fő

 

> Versek: Lédával a bálban I Héja-nász az avaron

2022. október 28. péntek, 17:00

Időtartam: 1 óra

Belépő: 500 Ft

Maximális létszám: 25 fő

 

 > Versek: A magyar ugaron I A fekete zongora

2022. szeptember 30. péntek, 17:00

Időtartam: 1 óra

Belépő: 500 Ft

Maximális létszám: 25 fő

 

//

 

Az Ady-gyűjteményről, ennek kapcsán a 20. századi francia avantgarde és a modern magyar festészet törekvéseiről

– képzőművészeti előadás a magyar festészet napja apropóján

Előadó: Rockenbauer Zoltán művészettörténész

Kevesen tudják, hogy Ady Endrének volt egy kis képzőművészeti gyűjteménye. Noha hotelszobák lakójának, városi bujdosónak aposztrofálta magát, időnként kapott ajándékba, illetve vásárolt alkotásokat képzőművész barátaitól. A kor legjelentősebb festőművészei tartoztak baráti körébe, mint például Rippl-Rónai József, Tihanyi Lajos, Czigány Dezső vagy Márffy Ödön. Az utóbbi lett második férje Csinszkának, aki múzsaként számos festmény és grafika születését ihlette.

2022. október 21. péntek, 17:00

Időtartam: 1 óra

Belépő: 500 Ft

Maximális létszám: 25 fő

 

//

 

Egymás otthonai

Beszélgetéssorozat az Ady Emlékmúzeumban

Egy új beszélgetéssorozatot indítunk Ady Endre és pesti otthona kapcsán, amellyel azokat az érdeklődőket szeretnénk megszólítani, akik arra vállalkoznának, hogy bepillantanak a „kulisszák mögé”, és tágabb távlatokra kíváncsiak. Miért érdekes ma nekünk, miként tudunk kapcsolódni – mi rokon, mi idegen? Sorozatunk célja a sokrétűség és több nézőpontúság általi összefüggések feltárása, fókuszba állítása, a mélyben munkáló dinamikák tettenérése, amelyek mindent áthatnak, és hasonlóan meghatároznak bennünket is, valamint, hogy az emberi oldal, tényezők kidomborítása által közelebb hozzuk a résztvevőkhöz a költőt. Árnyalódhat a benyomásunk személyekkel, tettekkel, irányultságokkal vagy éppen béklyókkal kapcsolatban, és ezek ma is tanulságosak lehetnek számunkra. Ebből kifolyólag, reményeink szerint egy komplexebb és egyben hívebb képet kaphatunk Ady Endréről és egyetlen feleségéről, Boncza Bertáról, azaz Csinszkáról.

Betekintést nyerhetnek az Ady-házaspár életébe, illetve abba az előtörténetbe, ami fényt deríthet az egymásba kapaszkodás mögött húzódó erőkre. Mindeközben felsejlik a kor, az akkori élet, a korabeli szokások. Elmélkedünk az imázs, kultusz fogalma mentén, a hagyományteremtés eszmei mivoltáról, a megőrzés elvi és gyakorlati kérdésfelvetéseinek tendenciáiról a múzeumi lét és attitűd terén, ily módon képet alkotva a restaurálás és kiállításrendezés körüli problematikákról.

Mindezt a hajdani Ady-lakásban, amelynek különlegességét és fontosságát az adja, hogy Ady Endre egyetlen saját lakása – a felesége révén –, otthona, első és egyben sajnos utolsó bejelentett állandó lakcíme volt. Ez ma emléklakás-múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja.

Várjuk Önöket egy családias diskurzusra egy-egy érdekes tematika mentén – hat alkalmon keresztül minden hónap első péntek délutánján.

 

A nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum és az Ady-kultusz

Egymás otthonai plusz +

Előadó: Imre Zoltán kultúrantropológus, a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum korábbi vezetője

2022. augusztus 5. péntek, 17:00

Belépő: 500 Ft

Maximális létszám: 25 fő

 

 

Benső tájaink

Egymás otthonai VI.     

A PIM filiáléjában megrendezésre kerülő Egymás otthonai – sorozat záró beszélgetése, ahol a csinszkai-lélek és az Ady-attitűd kerül kibontásra, különleges adalékokkal gazdagítja a sokrétűbb és cizelláltabb képet az Emberről, a lírai vagy éppen esendő énről. Az otthon és lélek kapcsolata érdekes és „beszédes”, és a (be)rendezés, űrkitöltés szó szoros és átvitt értelemben vett momentumán keresztül megtapasztalhatóvá válik az a sajátos érzelemvilág, ami külső és belső hajlék egyszerre, s ami által egymás kapaszkodója lehet két ember. Kitapintjuk, miben pendülnek egy húron, miben idomulnak egymáshoz, és mi az, amiben kiegészítik egymást. Érintjük a mélyre ásás során a haladó szellemiség, a formabontó és határfeszegető indíttatás fogalmát, illetve a póz, a bohóc-lét és smink mint maszk (élet)„kellékeit”, amelyek a személyiséget felépítik, s ezekben a különös sorsokban nyilvánulnak meg.

Beszélget:

Borbás Andrea irodalomtörténész – szakterülete a XX. század első felének magyar irodalomtörténete: a Nyugat és kora –, a PIM muzeológusa

Szabó Imola Julianna író, tervezőgrafikus

2022. július 1. péntek, 17:00

A program teljes árú belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.

 

 

A restaurátor és a kurátor szemével

Egymás otthonai V.

Az Ady-lakásból lett emlékmúzeum apropóján szervezett beszélgetéssorozat utolsó előtti állomásán Ady Endréék múzeumi műtárggyá váló használati tárgyai, bútorai kapcsán két aspektusból láthatunk bele  az állagmegőrzés, restauráció, rekonstrukció és a közönség előtti bemutatás révén kibomló problémafelvetésekbe és attitűdökbe. Eme felelősségteljes – és meglehet, hogy visszafordíthatatlan – mozzanat idején megfogalmazódó restaurálási-elvbeli dilemmák és nézőpontok, akár kortrendek, illetve a kiállításrendezés szempontjából felmerülő koncepciós kérdések kevésbé ismert részleteibe és hátterébe nyerhetünk ily módon bepillantást.

Résztvevő beszélgetőpartnerek:

Mijátovits Zorka restaurátor, PIM

Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész, a PIM muzeológusa, a Talán minden, talán semmi. Ady Endre és Boncza Berta pesti otthona (2020.) című könyv szerkesztője

2022. június 3. péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.

 

 

Utózönge, avagy (kor)Szellem

Egymás otthonai IV.

Az Ady Endre személyisége és szellemisége origójú beszélgetések soron következő délutánján hallhatnak lelkületről és imázs-építésről, ennek kapcsán mindazon „kellékről”, aminek a kicsúcsosodása Ady Endre állami temetése. Egy korabeli filmhíradó-részlet által, amely tudósított a hatalmas érdeklődés közepette, ma is lehetnek benyomásaink az eseményről. Ily módon közelebb kerülhetünk az Ady-jelenséghez, s többet tudhatunk meg az Ady-kultusz mibenlétéről. Ennek egy momentuma, hogy a Nyugat címlapján feltüntetett Ady Endre valójában nem volt szerkesztője a lapnak, „csupán” állandó munkatársa, de ez volt az a húzó név, amely kvázi hitelesítette az újságot, biztosította az olvasókat annak minőségi és egyben haladó mivoltáról.

Beszélgetőpartnerek:

Hegyi Katalin irodalomtörténész – Szentkuthy Miklós hagyatékának feldolgozója, Móricz Zsigmond és Ady Endre életművével foglalkozó muzeológus –, a PIM médiatárának korábbi főosztályvezetője

Áfra János költő, műkritikus, szerkesztő

2022. május 6. péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.

 

 

Körítés kívül-belül

Egymás otthonai III.

Az Ady-lakás kapcsán létrejövő beszélgetéssorozat újabb állomásán az outfit és belbecs fogalompárosa mentén bontakozik ki a kávéházi kultúra és a bohém művészkép, a korabeli férfi és női divat, annak változása a századvég, századforduló, 20-as és 30-as évek viseletében. Az ipari forradalom időszakában felpezsdülő életképben pedig felelevenedik a nárcisztikus habitusú Bandi, a dandy, valamint a nagyasszony, Léda, illetve a divatos nővé váló Csinszka. A ruhák apropóján szót ejtünk külső és belső tartalmakról, körüljárjuk az akkori világot kívül és belül, hogy ennek során tágabb körképet kapjunk az akkori időkből. Egy kis fuvallatot a változásból, benyomást az új hullámról, merthogy Ady baráti körébe a kor legjelentősebb irodalmi nagyságai és képzőművészei tartoztak.

Beszélget:

Mészáros Zsolt művészettörténész, a PIM muzeológusa

Sármán Nóra divattervező, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium textil szakának tanára

2022. április 1. péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.

 

 

ÖnKép – Ady-portrék, Székely-fotográfiák

Egymás otthonai II.

Az Ady Endrét középpontba állító beszélgetések második alkalmán a PIM muzeológusainak tolmácsolásában alkothatunk képet egyfelől a bohém művészről, másfelől a korabeli fotográfia technikai hátteréről, valamint a fényképészetet akkoriban jellemző esztétikai sajátosságokról. Vizualitásában a reprezentatív képzőművészeti hagyományokat örökíti tovább, ugyanis a tehetősebb polgárság, mint új társadalmi réteg, ezen kiváltság révén arisztokratikus jegyeket kölcsönöz. Az időbeliség kérdése gyakorlati kötöttségek mentén is alakítja a fotográfiai lehetőségeket, de pillanatnyiság és öröklét amplitúdója filozófiai tartományokat megmozgatva válik tartalmi problematikává. E művészportrék esetében pedig kifejezett szándék nyilvánul meg, hogy közvetítse a költő általi „üzenetet”, amely Ady saját, nagyon is tudatos imázs-építéshez szorosan hozzátartozik.

Beszélgetőpartnerek:

E. Csorba Csilla művészettörténész – szakterülete a XIX-XX. századi magyar grafika és fotótörténet –, a PIM tiszteletbeli főigazgatója, az Ady, a portrévá lett arc. Ady Endre összes fényképe című album szerzője és szerkesztője

Borbás Andrea irodalomtörténész – szakterülete a XX. század első felének magyar irodalomtörténete: a Nyugat és kora –, a PIM muzeológusa

2022. március 4. péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.

 

 

Mindennemű hagyatékunk

Egymás otthonai I.

Az otthonra lelt „városi bujdosó” költő köré felfűzött beszélgetéssorozat nyitó alkalma Ady Endre és Boncza Berta írásos és tárgyi hagyatékát járja körül. Ady és Csinszka levelezése egyaránt terjedelmes, és eme jelentős mennyiségben ránk maradt, hiteles, érdekes és értékes forrásanyag segítségül szolgál a kutatások, az utókor számára, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy minél inkább helytálló fogalmunk legyen, minél élesebb képet kapjunk a zseniről – a Nemzet és az Ember sorsát firtató gondolatairól, a magánjellegű érzelmeiről, valamint a szűkebb és tágabb környezetéről, az ahhoz való viszonyulásáról. Ezt kiegészíti az Ady-család tárgyegyüttese – országhatártól függetlenül –, amely szintén jelentős mementója Ady Endrének.

Résztvevő beszélgetőpartnerek:

Benkő Andrea a Stációk és Tárgyak – Ady Endre és az Ady-család tárgyi hagyatéka digitális katalógus (2014.) szerkesztője

Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész, a PIM muzeológusa, a Talán minden, talán semmi. Ady Endre és Boncza Berta pesti otthona (2020.) című könyv szerkesztője

2022. február 4. péntek, 17:00

A program belépőjeggyel látogatható – érkezési sorrendben 25 főig.