Kérdezz-felelek

Tartalom

Digitális bölcsészet
Humáninformatika
Móricz-kutatócsoport

 

Móricz-kutatócsoport

Mit jelent az, hogy Móricz-kutatócsoport?  

Elsősorban a nyomozást jelenti. Minden írói univerzumnak van egy láthatatlan fele a kéziratokban, ami felderítésre vár. Hiába ismerjük Móricz írói pályáját, még sok a kérdőjel mögötte. A kutatócsoport feladata, hogy kérdezzen, új kérdéseket tegyen fel és válaszokat találjon

Mi érdekes abban, hogy meghalt írók után kutakodjunk?

Ha a múltra gondolunk, mindig valami távoli dolog jut eszünkbe. Egy író élete azonban az ő saját jelen idejében van, ha elolvassuk a leveleit, elmerülünk a mindennapjaiban, egy élő ember képe tárul fel. És ezzel együtt rájövünk arra, hogy az ő életük is olyan problémákkal és örömökkel van tele, mint a miénk. Ami eddig nekünk csak történelem volt, az beépül a jelenünkbe.

Mivel telik egy Móricz-kutató munkanapja?

Először is rengeteg kávéval.

Ezen kívül a kéziratok és adatok kutatásával. A folyamatosan halmozódó adatok tengerében evezve probálunk egységes képet alkotni, összefüggéseket keresni és olyan üzeneteket találni, amelyek a mai életben és irodalomban is érvényesek. Ezt az adathalmazt aztán szelektálni kell, kreatív gondolkodással, a mozaikok kreatív összekötésével próbáljuk kirakni a puzzle-t. Egyszerre kell egy filológus és egy digitális bölcsész feladatait teljesítenünk. Miután feldolgoztuk ezt a rengeteg forrást, befogadhatóvá is kell tennünk, ehhez különböző adatvizualizációs eszközöket, publikációs felületeket, adatbázisokat használunk, vagy éppen hozunk létre.

Mit jelent az, hogy digitális kritikai kiadás?

Erre még mi is keressük a pontos választ. Egy kritikai kiadás betűhű szöveget mutat meg, szövegvariánsok által betekintést nyújt a kész szöveg keletkezésének folyamatába, kibővíti a levél fogalmát is, amelybe beletartoznak az el nem küldött levelek, a csomagküldő szelvények hátoldalára írt üzenetek és más, a konkrét levélszövegen kívül eső tartalmi elemek.

Egy digitális kiadás azonban nem könyvként funkcionál, más a felfogása. Amellett, hogy az átírt kéziratokat megtámogatja szövegmagyarázatokkal és egyéb jegyzetekkel, rengeteg alternatív olvasási irányt, vizualizációs lehetőséget biztosít. Szerteágazó szövegvilágot hoz létre azáltal, hogy a lineárisan egymástól távol eső leveleket is különböző szempontok szerint új struktúrába rendezi.

Ugrás az oldal tetejére

 

Humáninformatika

Mit csinál egy humáninformatikus?

A humáninformatikus a könyvtár, múzeum, levéltár gyűjteményi adatbázisában található adatokkal dolgozik. Folyamatosan karbantartja, javítja az adatokat, felügyeli, szükség esetén módosítja az adatbevitelt, és figyel rá, hogy minden a szabványoknak megfelelően történjen. Emellett folyamatosan közvetíti – szaknyelvre fordítva – a közgyűjteményi munkatársak fejlesztési javaslatait a szoftverfejlesztőknek. Ráadásul sokat, nagyon sokat dokumentál!

Miért fontos a humáninformatika?

Leginkább a fent említett szabványosság miatt. A humáninformatikusok szakértelme biztosítja, hogy az egyes gyűjtemények, vagy informatikai szolgáltatások közötti adatátadás a lehető legkönnyebben és leghatékonyabban menjen végbe, és a gyűjteményhasználók is hasznos, egyértelmű információkhoz jussanak.

Egyáltalán mi az a humáninformatika?

A humáninformatika voltaképpen nem más, mint a közgyűjteményi adatvagyon – bibliográfiai leírások, tárgyleírások, és az ezeket támogató más, kiegészítő adatok – szabványos kezelésével, továbbításával és megjelenítésével foglalkozó tudományterület; már majdhogynem művészet :)

Melyek a legfontosabb projektjei?

Közgyűjteményi adattárolási és katalogizálási szabványok, szabályzatok vizsgálata, honosítása, oktatása. A gyűjteménykezelő rendszerek funkcióinak karbantartása és fejlesztése, az adatbázis(ok) folyamatos tisztítása, javítása.

 

Ugrás az oldal tetejére


Digitális bölcsészet

A digitális bölcsész   

Nem egy szoftver, nem egy robot, hanem egy ember

Egyáltalán mi az a digitális bölcsészet?  

A digitális bölcsészet mára már önálló tudományág, amely számítógépes technológiákat használ bölcsészeti és társadalomtudományi (pl. irodalomtudományi, nyelvtudományi, történettudományi) kutatások során.  

Miért fontos a digitális bölcsészet?  

Mert új távlatokat nyit a publikáció és a tudományos kutatások terén. Egészen új szempontú kutatások válnak lehető a számítógépes technológiák segítségével (pl. stilometria), amelyek eredményei visszahatnak a tudományterület elméleti vonatkozásaira is. Másrészt a digitális bölcsészeti vizsgálatokkal, gépi eszközök segítségével, a hagyományos módszerekkel végzett kutatások eredményeit is képesek vagyunk igazolni vagy megcáfolni.   

Melyek a PIM DBK legfontosabb digitális bölcsészeti projektjei?  

Online elérhetővé teszünk eddig publikálatlan kéziratokat, különböző gépi eszközökkel feldolgozzuk a szövegeket és a metaadatokat, befogadjuk és feldolgozzuk az eleve digitálisan született (born digital) szöveges tartalmakat (pl. digitális kéziratok, levelezések).    

Mit jelent az, hogy born digital?  

A born digital kifejezés digitálisan született, eleve digitálisan létrejött tartalmakat jelöl. Ezek fájlok vagy több fájlból álló (könyvtárakban is tárolható), de összetartozó egységek. Nemcsak egyszerű dokumentumok lehetnek born digital tartalmak (pl. Word-dokumentum, PDF), hanem olyan összetettebb dolgok is, mint a weboldalakról készült mentések, közösségimédia-oldalakról készült másolatok, e-mailek stb.  

Mi az a metaadat?   

Adat valami másról,  például egy autó színe, rendszám, egy könyv megjelenési éve, címe, egy műtárgy anyaga, készítésének ideje, stb.   

Mi az a Szöveglabor?   

A Szöveglabor egy olyan felület, ahol szövegekkel tudunk különféle műveleteket végezni: a szövegek különböző tulajdonságait lehet számszerűsíteni (pl. hány szó van benne, hány ige van benne), összetett kereséseket lehet végrehajtani (pl. előfordul-e egy szöveghalmazban a digitális és a bölcsészet szó együtt) stb.

 

Ugrás az oldal tetejére