1878–1907

A tanuló évek krónikája

1878. január 12-én, Ernő napján született Budapesten, nagypolgári zsidócsaládban. Apja Neumann Mór orvos, édesanyja Wallfisch Jozefa, irodalom és művészetkedvelő asszony, aki idejét gyermekei nevelésére fordította.
Eredeti neve: Neumann Ferenc. A Molnár felvett, ún. írói név. Állítólag egyik kedvenc nagybácsi foglalkozása volt a molnárság, ugyanakkor így hívták latin tanárát és alsós osztályfőnökét, Molnár Sándort.
Tanulmányait magántanulóként kezdi.
 
1887–88  Beíratják a Bp. IX. kerületi, Lónyay utcai Református Főgymnasium 1. osztályába. Családjával az Üllői út és Kinizsi utca sarkán álló házban laknak, amíg fel nem épül új otthonuk. Nyaranta a Margitszigeten, Rózsadombon vagy Budapest más részén bérelnek villát, hogy a gyerekek jó levegőn legyenek.
 
188889 2. osztályos. Megünneplik az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 40. éves évfordulóját.
Neumann Feri a nem kötelező szabadkézi rajz tantárgyból kap  dicséretet a tanév végén, melyet Biczo Géza grafikus tanít.
 
188990  3. osztályos. Átköltöznek a József krt. 83. szám alatti házukba. Megismerkedik Feiksz Jenő barátjával, aki a József körút 68. III. emeletén lakik. Együtt játszanak a Pál utcai fűrésztelepen, a "grundon" a szomszéd gyerekekkel és osztálytársakkal. Barátságuk soha nem szakad meg.
A gittegylet alapítási dátuma: 1889.
Elindul a villamos közlekedés a Józsefvárosban. 
 
189092  4-5.osztályos. 5-ödiktől a magyartanára: Baráth Ferenc. Kézzel írott folyóiratot szerkeszt (Haladás, Életképek, Plózaun).
Első színdarabja: A Kék barlang.
Kidolgozza első találmányait.
 
189293  6. osztályos. Önképzőköri dicséretben részesül kétszer is. Részt vesz az Arany János-ünnepélyen, a költő halálának 10. évfordulójára rendezett  megemlékezésen, az Arany-szobor avatásán a Múzeumkertben.
Elkészíti, kinyomtatja, sokszorosítja, beköti Olvasókönyv a poétikához című kézzel írott szemelvénygyűjteményét (Petőfi,  Tompa, Vörösmarty, Arany és mások műveiből).
 
189394  7. osztályos. Berzsenyi ódaköltészete címmel ír dolgozatot, melyért külön megdicsérik.
Jókai 50 éves írói jubileumát ünneplik. 
Kossuth temetése (március 31-én ravatal a Nemzeti Múzeumban, ápr. 1-én Temetői menet a Kerepesi úton, szertartás a Kerepesi Temetőben ápr. 2-án).
Felépül a New York Kávéház.
 
1894-95  8. osztályos. A március 15-i ünnepségen – „…szépen egybeállítva adta elő Kossuth életrajzát…”.
A gyorsírászati versenyen dicsérő oklevelet és ajándékkönyvet kap.
Önképzőköri titkár.
 
1895  Sikeres érettségi, a 40 maturandusból másodmagával jeles. Mennyiségtanból Wlassics Gyula, a kultuszminiszter színe előtt "igen szép eredménnyel felelt”.
1895-ös kötelezvény szerint: Pollák (Pásztor) Berczi, Koréh Tatay Endre, Neumann Ferenc, Róth Samu, Ligenfeld Miklós június  22-i dátummal becsületszavukat adják, hogy „amennyiben lehetséges” 1905 júniusában megtartják a tízéves találkozójukat. A Pál utcai fiúk-asztaltársaság a József körúti Brandl vendéglőben találkozott, az utolsó Pál utcai fiú Ágoston Dezső volt.
Hivatalosan felveszi a Molnár Ferenc nevet.
 „Legtöbb időt, nyolc évet a református gimnáziumban töltöttem, legkevesebbet a budapesti királyi tudomány-egyetemen, ahonnan helyszűke miatt a Centrál-kávéházba vonultam vissza jogi tanulmányaimat elvégezni- írja önéletrajzában”.
Genfben büntetőjogot tanul egy évig, mindig kedvenc városa marad. Heim Péter, atyai jóbarátja javaslatára írni kezd.
 
1896-1897  Millenniumi ünnepségek.
Beiratkozik a budapesti jogi karra, de tanulmányait elhanyagolja, s újságírással kezd foglalkozni. Vészi József maga mellé veszi a Budapesti Naplóhoz.  
 
1898-1899  Megjelennek folytatásos tárcaregényei. Publikálja Reismann tanár úr című elbeszélését a Budapesti naplóban, szerepel benne egy Csónakos nevű fiú. Genfből és Párizsból tudósításokat küld a Napló számára.
Kiadják Magdolna című elbeszéléskötetét.
Az Üllői úti Révai Könyvpalotában ifjú írók kis darabbal köszöntik Jókai Mórt, melyben Molnár Ferenc Dreyfus kapitányt alakítja.
Édesanyja meghal.
 
1900-1901  Az éhes város című regényére az egész ország felfigyel.
 
1902-1904  A színház felé fordul, megírja Józsi és egyéb kis komédiák című „enfant terrible” jeleneteit. A Vígszínház sikerrel mutatja be A doktor úr c. színdarabját, majd műsorára tűzi Józsi c. komédiáját.
A Pesti Napló munkatársa.    
A politikai élet fő eseménye az orosz-japán háború.
 
1905-1906
Megjelenik Gyerekek című elbeszélés kötete; szerepel benne a Gittegylet  (A gittegyleti pecséten a dátum ekkor még 1904l!); A Két krajcár füge – az édesség árussal; a Péterke című elbeszélésben a gyermekhalál.
Megjelenik A Pál utcai fiúk folytatásokban a Tanulók Lapja című folyóiratban. A főszerkesztője Gaal Mózes. A kiadás jogát 1000 koronáért adta el örök áron a Franklin Társulatnak a szerző.
1906-ban elveszi Vészi József lányát, Margitot, de házasságuk gyorsan megromlik.
 
1907  Márciusban megszületik Márta lánya, április 10-én megjelenik A Pál utcai fiúk könyv-alakban, illusztrált és illusztrálatlan kiadásban is. Az Ördög c. darabjának bemutatóját a Vígszínházban nagy ovációval kísérik, lefordítják olasz nyelvre, ezzel elkezdődik nemzetközi sikersorozata.