Áts Feri

a Vörösingesek vezére

„Áts Feri is rettenetes fiú volt, sőt híre járt, hogy kicsapták a reáliskolából. Erős gyerek volt, és hihetetlenül merész. De volt a szemében valami kedves és megnyerő…
 
...megijedt tőle, de őszintén megvallva, tetszett neki a fiú. Szép, vállas, barna fiú volt, s pompásan illett rá a bő, vörös ing. Ez valami harciasságot adott a megjelenésének. Valami "garibaldis" volt abban a vörös ingben. A füvészkertiek különben mind vörös inget hordtak, mert mind utánozták Áts Ferit...
 
...szigorúan nézett a szemébe Áts Feri. És meg is szólalt erős, mély hangján, melytől annyiszor reszkettek meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk:
- Nem - bömbölte -, te, úgy látszik, még mindig nem ismered a vörösingeseket! Nem megyünk mi vesztegetni meg alkudozni! Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük. Nem kell nekem se tót, se kikergetés, aki mindene van! Micsoda alattomos dolog ez?!"
 
(Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)
 
„A Pál utcai fiúk az a regény, ahol még az ellenség is főleg pozitív figurákból áll, ahol még a füvészkertiek rettenthetetlen Áts Ferije is példamutató a maga lovagiasságában…”
 
(Fazekas Anna, Új Idők, 1936.)

galéria