Konferenciák

2015

 • 2015. november 22. 10.00

  Az új jogszabályi háttér megértésének megkönnyítése, valamint az állományvédelmi felelősök felkészítése a jogszabályokban meghatározott állományvédelmi feladatok ellátására, illetve a feladatok teljesítéséhez szükséges segítségnyújtás.

   

  10.00 Köszöntő

  11.10. Dr. Vígh Annamária:
  A múzeumokat érintő jogi és szervezeti változásokról, különös

  tekintettel a megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi
  segítő, szervező feladataira

  11.00. Dr. Vásárhelyi Tamás:
  Stratégiai tervezés a múzeumban

  11.30. Dr. Bereczki Ibolya:
  Gyűjteménymenedzsment

  12.00. Barna Márton:
  Pályázatí...

2013

 • 2013. november 28. 00.00

  Beszámolók – tájékoztatók - tapasztalatok- javaslatok
  Megyei hatókörű városi múzeumok műtárgyvédelmi felelőseinek munkájával kapcsolatban

   

  Petőfi Irodalmi Múzeum - 2013. november 28.

  Előadások: Dicső Ágnes: Az Integrated Pest Management in Museums, Archives and Historic Homes témában Bécsben rendezett nemzetközi konferencia tapasztalatai (személyes tapasztalatok, kiegészítés az előző konferencián elhangzottakhoz)   Vásárhelyi Tamás: A múzeumi környezetben leggyakrabban előforduló kártevők, azok beazonosítása.   Holport Ágnes: A Múzeumi Állományvédelmi Bizottság összef...
 • 2013. november 28. 09.30
  Konferencia

   

  Tudományos konferencia Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából.

   

  9.15 Megnyitó elnök: Bednanics Gábor Fábri Anna - „A Tinódi ügyben nem lehet tenni semmit”  - Mikszáth a történetírásról és a történelmi regényről Török Lajos - Kultusz és történelem: az Egri csillagok szövegközisége Kusper Judit - Az emlékezet narratívái Gárdonyi Géza műveiben (Egri csillagok, Az én falum) Pataki Viktor - "Mától kezdve az V. parancsolat nem bűn..." (Gárdonyi Géza: A kapitány; Vallomás) vita, kávészünet   11.15 elnök: Fáb...

2004

2003

 • 2003. november 27. 00.00
  Kelecsényi László: Krúdy a párbajhős   Gintli Tibor: Emlékezésmódok összjátéka   Fráter Zoltán: A képtár régi képe   Sturm László: A felvidéki kisváros Krúdy műveiben   Török Lajos:

  Őszi olvasat a Vörös postakocsiról

 • 2003. október 9. 09.00

  Társszervezők: le CERCLE (Nancy), ELTE (Budapest), l’Université de Varsovie, l’Université Charles (Prague), l’Université de Bratislava

  Colloque international

   

  du 9 a 11 octobre 2003, Budapest au Musée Littéraire Petőfi

   

   

  Organisé par le CERCLE (Nancy), l’Université ELTE (Budapest), le Musée Littéraire Petőfi (Budapest), l’Université de Varsovie, l’Université Charles (Prague), l’Université de Bratislava dans le cadre de Programme BALATON, avec le soutien de Institut Bálint Balassi     Jeudi 9 octobre 9. Acceueil (Salon Bártfa...
 • 2003. szeptember 25. 00.00

  Társzervezők: az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Sapientia Egyetem

  Rövid élménybeszámoló

   

  Az MTA Irodalomtudományi Intézetével és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok Humán Tudományok Tanszékével  rendeztünk kétnapos, közös tanácskozást a nemzeti, közösségi identitások és irodalmi kultuszok lehetséges kapcsolódási pontjairól.

   

  A 47 magyarországi résztvevőt szállító autóbusz 2003. szept. 25-én, 7 órakor Budapestről indult és útközben több csomóponton (Püspökladány, Kolozsvár) összegyűjtve a vidéki és erdélyi kollegákat az éjszak...
 • 2003. május 21. 10.15
  Elnök: Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus

   

  A jelenlevőket köszöntötte Kalász Márton, a Magyar Írók Szövetségének elnöke és Ratzky Rita, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

   

   

  10.20 Láng Gusztáv irodalomtörténész, kritikus: Abszurd és abszurdoid 10.40 Pomogáts Béla irodalomtörténész: Három felvonás a zsarnokságról 11.00 Rigó Béla író, szerkesztő: A Páskándi abszurd 11.20 Tarján Tamás irodalomtörténész. Páskándi Géza a paródiaíró 11.40 Szakolczay Lajos irodalom- és művészetkritikus: A lélekvásárlás magasiskolája, Páskándi Géza: A vigéc...
 • 2003. április 17. 09.30

  Társszervező: az ELTE Filozófiai Intézete

  …PISA… Pizza Hut … A Gyűrűk Ura   

   

  2003. április 17. délelőtt Elnök: Veres András   Kovács Árpád: A poétika kultúrája Kiss Endre: Az elméleti irodalomtudomány irányzatai a
  neomarxizmusban Szirák Péter: A recepcióesztétika hatástörténete Kamarás István: Recepció-elméletek és befogadás-vizsgálatok Odorics Ferenc: Az értelmezés tropológiája és hypogrammatikája   2003. április 17. délután   Bacsó Béla: Irodalom és hermeneutika Bernáth Árpád: Lehetséges világok poétikája Horváth Iván: Új textológi Pozsva...

2002

 • 2002. december 5. 09.00

  Társrendezők: az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet és az MTA Irodalomtudományi Intézetének Kultuszkutató csoportja

  2002. december 5. délelőtt                                              Elnök: Poszler György   Botka Ferenc:  Huszonöt év utóélete Kiss Endre: „… a romházak mögül felkelt a hold…” (G. A. úr X.-ben – negatív utópia a létező szocializmusról) Vasy Géza: G. A. úr X-ben és nálunk Pomogáts Béla: Déry és 1956 Kerekasztal-beszélgetés Eörsi István és Litván György emlékezéseivel   2002. december 5. délután Elnök: Kenyeres Zoltán   Kemény Gábor: Nyel...
 • 2002. október 3. 00.00

  Társszervező: a Károli Gáspár Református Egyetem Újkori Magyar Irodalom tanszéke

  Ismertetés   A Károli Gáspár Református Egyetem Újkori Magyar Irodalom tanszéke 2002. október harmadikán–negyedikén a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartotta A hagyomány mint feladat az 1920-as évek magyar irodalmában című konferenciát. A kétnapos eseményt az idén ötvenéves PIM és talán az ország egyik legfiatalabb kutatóműhelyének közös munkája hozta létre. A tanszék négy oktatója 2000-ben hároméves kutatási pályázatot nyert. Az FKFP pályázatának elnyerésében komoly szerepe volt annak a tervnek, hogy a kut...
 • 2002. szeptember 28. 00.00

  Társrendező: a Móricz Zsigmond Társaság

  Előadók:   N. Pál József: Móricz Zsigmond – ma Cséve Anna: Az írás gyeplője, naplófutamok Grecsó Krisztián: Önmagunk eredete avagy a szöveg helye a jelenvaló hagyományban Tarján Tamás: Viták a drámaíró Móricz Zsigmond körül Baranyai Norbert: A nevelődés példázatának olvasási lehetőségei (Légy jó mindhalálig)   Ismertetés   Irodalomtörténet-írásunk az utóbbi évtizedben három alkalommal is foglalkozott az író életművének új értelmezési lehetőségeivel. Az ELTE Irodalomtörténeti Intézetének 1992-ben és a Magyartanárok Egye...
 • 2002. szeptember 26. 13.00

  Társrendező: az MTA Irodalomtudományi Intézetének Kultuszkutató csoportja

  2002. szeptember 26. délután 13.00–15.30 Elnök: Takács Ferenc   Ratzky Rita: Wesselényi –Kazinczy – Petőfi. Egy alkalmi vers mint egy remekmű ihletője Porkoláb Tibor: A panteonizáció műfaja: az emlékbeszéd Keresztesné Várhelyi Heléna: A halotti  beszéd mint alkalmi műfaj Horváth Júlia: Az évforduló mint kultikus alkalom Császtvay Tünde: Czilinder és borgőzös katzenjammer. Az ivászat kultikus ereje és lepárlódása a 19. századvégi alkalmi költészetben.     16-00–18.30 Elnök: E. Csorba Cs...
 • 2002. február 27. 00.00
  2002. február 27. Délelőtt Elnök: Rozsondai Marianne   Orlovszky Géza (ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet): „Cirádás kicsi könyvek…” A csáktornyai Zrínyi-könyvtár Berecz Ágnes (A Dunemelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye): Egy szenvedélyes gyűjtő és irodalmár – Ráday Gedeon könyvtárának analitikus feltárása Körmendy Kinga (MTAK Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye): Kézirattárak különgyűjteményei? Értelmiségi könyvtárak Ratzky Rita (Petőfi Irodalmi Múzeum): Petőfi Sándor könyvtára Elekes Irén (Országos Széchényi Könyvtár): Magyar Asszonyok Könyvtára K...
 • 2002. február 12. 00.00

  Társrendezők: az MTA Irodalomtudományi Intézete, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

  Elnök: S. Varga Pál irodalomtörténész   Előadók:   Bécsy Tamás irodalomtörténész Gerold László kritikus, irodalomtörténész Kerényi Ferenc irodalomtörténész Lengyel György rendező Székely György dramaturg, színháztörténész Szikora János rendező     Ismertető   Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos konferenciát szervezett Teátrális mai Madách címmel 2002. február 12-én...

2001

 • 2001. március 29. 09.00

  Társszervező: a Németh László Társaság

  2001. március 29. (csütörtök) 9.00 A vendégeket Ratzky Rita főigazgató asszony üdvözli. Köszöntőt mond Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke. A konferenciát megnyitja: Jókai Anna Kossuth-díjas író, a Németh László Társaság vezetőségi tagja   9.25 Elnök: Monostori Imre (Tatabánya) Papp Endre (Bp.,): Németh László kultúraszemlélete Cs. Varga István (Eger): Németh László és a francia neokatolicizmus Máriás József (Szatmárnémeti): Az erdélyi fogadtatás Cseke Péter (Kolozsvár): Németh László és Jancsó Béla   10.50 Elnök: Ola...
 • 2001. szeptember 21. 10.00
  2001. szeptember 21. délelőtt 10 órától 13 óráig   Elnök: Szajbély Mihály   10.00–10.20 Szegedy-Maszák Mihály: Műfajok a kánon peremén: napló és levél 10.20–10.40 Petrőczi Éva: Szenci Molnár Albert naplója és a napló műfaja a régi irodalomban 10.40–11.00 Szabó András: A 17. századi puritán naplók Hozzászólások   11.00–11.30 Szünet     11.30–11.50 Földesi Ferenc: Huszonkilenc év a 18. századból (ifj. Buchholtz György naplója) 11.50–12.10 Hász-Fehér Katalin: Levélirodalom és irodalomtörténet-írás (Döbrentei Gábor) 12.10–12.30 Ratzky Rita: Szendrey Júlia...

1999

 • 1999. november 5. 10.00

  Társszervezők: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az MTA Irodalomtudományi Intézete

  November 5. délelőtt 10-től 13 óráig Elnök: Maróth Miklós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékánja   Szabad György: Mi a teendő vereség  után? Fehér M. István: Forradalom és rendszerváltás
  Wolfram Siemann (München): Spione gegen die Freiheit: Staatspolizeiliche Unterdrückung nach der Revolten von 1848–49 in der Habsburgermonarchie Szegedy-Maszák Mihály: Az 1848-as forradalom értelmezése Kemény Zsigmond műveiben Kerényi Ferenc: Az ember tragédiája gondolati és stiláris rétegei  ...

1998

 • 1998. április 2. 10.00

  Társszervezők: Zentrum für Europäische Integrationdforschung és az MTA Irodalomtudományi Intézete

  Április 2. 10–13 h. Elnök: Szörényi László   Szegedy –Maszák Mihály: Romanticism, National Identity and Biedermeier Albrecht Betz: Avantgarde, Revolution, Restauration(Heinrich Heine über Liszt Ferenc) Margócsy István: A romantikus Petőfi   14.30–17. h. Elnök: E. Csorba Csilla   Francis Claudon: L'image de la Hongrie et de Petőfi dans l'opinion romantique française des années 1848 (C.L. Chassen, Boldenyi, A. de Geraudo). [Az 1848-as Magyarország és franciaországi megí...

1997

 • 1997. szeptember 30. 09.00
  Társszervező: az MTA Irodalomtudományi Intézetének Kultuszkutató csoportja   1997. szeptember 30. kedd   Délelőtt Elnök: Praznovszky Mihály   9.05-9.35 Flood, John: Poets Laurate of the Holy Roman Empire (A Német-Római Birodalom koszorús költői) 9.40-10.00 Dávidházi Péter: Irodalomtörténet és ünnepi beszéd 10.05-10.25 Bardi Terézia „Ripresa li 2 settem. 1686.” Adalékok egy allegorikus kompozíció keletkezéstörténetéhez   10.25 Kiállításmegnyitó A koszorús költői c. kamarakiállítást megnyitja Takács Ferenc   10.30-11.00 Szünet   11.00-11.20 Kereszt...
 • 1997. november 13. 00.00
  Elnök: Kerényi Ferenc irodalomtörténész   Gyáni Gábor: A polgárosodás néhány elméleti kérdése Gergely András: Budapest a századfordulón Tomsits Emőke: A megszabályozott Belváros Miklóssy János: Mikszáth mint hírlapíró Kovács András: Mikszáth Budapest-képe

  Fábri Anna: Szalon, klub, kávéház. Az irodalom társaséletének színterei Mikszáth korában

1996

 • 1996. március 21. 09.30

  Társszervező: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszéke, Hajnal István Kör, Magyar PEN Club

  1996. március 21. csütörtök de 9.30-13 óráig Elnök: Praznovszky Mihály   Uhl Gabriella: A magyar nőmozgalom korai dokumentumai az irodalom tükrében Fábri Anna: Női szereplehetőségek és szerepvállalások a XIX. századi magyar irodalomban Ratzky Rita: Vélemények, viták XIX. századi író- és költőnőkről Kádár Judit: Szerep és szexualitás a századelő konzervatív nőíróinak regényeiben Acél Zsuzsanna: „O. története”, a feminizmus visszacsapásának egy  lehetséges for...
 • 1996. november 27. 09.00

  Társszervezők: az MTA Irodalomtudományi Intézete, az ELTE Irodalomtörténeti Intézete, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Pilinszky János Irodalmi és Művészeti Társaság és a Magyar Írószövetség

  1996. november 27. szerda   9-13 óráig Elnök: Domokos Mátyás   9.15-9.44 Jelenits István: Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán 10.00-10.40 Németh G. Béla: Pilinszky helye a magyar- és a világirodalomban   10.40-11.00 Szünet   11.00-11.20 Kabdebó Lóránt: Pilinszky a magyar líra folyamatában 11.25-11.45 Tüskés Tibor. „Merre, hogyan?” 11.50-12.10 Balassa...

1994

1992

1990