Valachi Anna

Valachi Anna

Életrajz

(1948–2018)
1948. június 6-án született Újpesten. Író, irodalomtörténész, egyetemi magántanár.
1968-tól három évtizeden át a sajtóban dolgozott (Magyar Hírlap, Magyar Hajózás, Könyvvilág, Népszava). Recenziókat, könyvkritikákat publikált az Élet és Irodalomban; kulturális újságíróként-szerkesztőként több száz cikket írt a magyar irodalom és a könyvkultúra témájában.
1970 júniusában elvégezte a MÚOSZ kétéves Újságíró Iskoláját.
1977-ben magyar–népművelés szakos diplomát szerzett az ELTE Bölcsészkarán.
1983-ban summa cum laude minősítéssel bölcsészettudományi doktorrá avatták az ELTE-n. (Témavezetője Koczkás Sándor irodalomtörténész volt. Disszertációjának címe: József Attila, a Szép Szó szerkesztője.)
1985–1988 között az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától elnyert ösztöndíjjal aspiráns az ELTE BTK XX. századi magyar irodalmi tanszékén. József Attila életét és költészetét tanulmányozta. Témavezetője: Szabolcsi Miklós akadémikus.
1998 decemberében védte meg József Jolán, a költő édes mostohája című kandidátusi értekezését. Disszertációja könyv formájában 1998-ban (második kiadása 2005-ben) jelent meg József Jolán, az édes mostoha. Egy önérvényesítő nő a huszadik század első felében címmel a Papirusz Book Kiadó gondozásában.
1999-ben elnyerte az irodalomtudomány kandidátusa tudományos fokozatot.
1999-ben Déry Tibor-díjjal jutalmazták.
1999-től főiskolai docensként, majd 2003-tól főiskolai tanárként műfajismeretet oktatott a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karán a kommunikáció és a fotóriporter-képszerkesztő szakon. 2007 őszén egyetemi magántanári címet adományozott számára a Kaposvári Egyetem Szenátusa.
A Ferenczi Sándor Egyesület tagjaként (1989–2009) részt vett az egyesület Thalassa című folyóiratának szerkesztő bizottságában, s 2003-ban a lap felelős szerkesztője volt.
Alapító tagja a 2002 decemberében megalakult József Attila Társaságnak, 2008 márciusától a társaság társelnöke.
2002-től haláláig szerkesztette és vezette a Művészet és pszichoanalízis című műhelybeszélgetés-sorozatot – a Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös rendezvényét – a Károlyi-palotában.
2005 óta a Szépírók Társaságának tagja volt.
Hosszú betegség után, 70 éves korában hunyt el 2018. november 16-án.
 
Fő kutatási területe: József Attila élete és költészete; az alkotáslélektan, valamint az irodalom és a pszichoanalízis kapcsolata.  
A témával kapcsolatos fontosabb könyveit, tanulmányait lásd itt.
Rákos Sándor életét és pályáját feldolgozó monográfiája – Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa címmel – 2009 őszén jelent meg az Argumentum Kiadónál.
 
2009-től – Angyalosi Gergelyt váltva – a Digitális Irodalmi Akadémia Rákos Sándor-szakértője volt.