Thomka Beáta

Thomka Beáta

Életrajz

1949. október 13. Debeljača (Jugoszlávia)
 
Stúdiumok
1968–1972: egyetemi tanulmányok az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén
1975: egyetemi oklevél, a magyar nyelv és irodalom tanára
 
Tudományos fokozatok
1985: az irodalomtudomány doktora (Dsc, Jugoszlávia)
1993: az irodalomtudomány kandidátusa (CSc, Magyarország)
1995: habilitált doktor (Dr. habil, József Attila Tudományegyetem, Szeged)
1999: akadémiai doktor
 
Szakmai tevékenység
1975: tanársegéd, Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke
1976–1991: tudományos kutató, Hungarológiai Intézet
1986: egyetemi docens
1990: rendkívüli egyetemi tanár
1991-től Magyarországon él, 1994-ben visszahonosítják
1991–1992: vendégtanár (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
1993–1995: tanszékvezető egyetemi docens (JPTE)
1993–1997: tudományos munkatárs (ELTE)
1996: Irodalomtudományi Doktori Program programvezetője (JPTE)
1997: egyetemi tanár, kutatási projektvezető (Narratív rendszerek a kultúrában)
 
Testületi tagság
1972: Jugoszláv Írószövetség
1991: Magyar Írószövetség
1991–2001: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Végrehajtó Bizottsága
1994–1997: (Országos, majd) Magyar Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága
1996: Jelenkor Alapítvány kuratóriumának tagja
1996: Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Irodalomtudományi Bizottság
 
Szerkesztőségi tagság
Tanulmányok (főszerkesztő), Új Symposion, Confessio, Ex Symposion, Protestáns Szemle, Jelenkor
 
Díjak, elismerések
1986: Sinkó-díj (irodalomkritikusi tevékenységért)
1995: Az Év Publikációja Díj (JPTE, Pécs, Kiadói Bizottság)
1996–1997: Soros Alapítvány Alkotói Díja
1998: József Attila-díj
2005: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2009: Széchenyi-díj
 
Ösztöndíjak
1991: Soros kutatói ösztöndíj (Magyarország)
1992: TEMPUS tudományos ösztöndíj (Vrije Universiteit, Amszterdam)
1993: Soros Alapítvány alkotói ösztöndíja
1997: a Deutsche Akademische Austauschdienst kutatói ösztöndíj (Humboldt Universität zu Berlin)
1997–2000: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2000: DAAD ösztöndíj (Humboldt Universität zu Berlin)
 
Könyvek, publikációk
Narráció és reflexió. Tanulmányok, bírálatok. Újvidék. 1980. Forum, 182 p.
Sveta Lukić: A mai intellektuális próza. Ford.: Thomka Beáta. Újvidék. 1985. Forum, 150 p. (Epikurosz Könyvek 1.)
A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja. Műfajmonográfia. Újvidék. 1986. Forum, 126. p.
Danko Grlić: Művészet, esztétika, tudomány. Ford.: Thomka Beáta. Újvidék. 1986. Forum, 126 p. (Epikurosz Könyvek 2.)
Esszéterek, regényterek. Tanulmányok, esszék. Újvidék. 1988. Forum, 198 p.
Jovica Aćin: Elhajlások. Válogatott esszék. Ford.: Thomka Beáta. Újvidék. 1989. Forum, 162 p. (Epikurosz Könyvek 4.)
Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Újvidék. 1992. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 112 p.
Áttetsző könyvtár. Tanulmányok, bírálatok. Pécs. 1993. Jelenkor, 264 p.
Tolnai Ottó. Monográfia. Pozsony. 1994. Kalligram, 208. p.
Mészöly Miklós. Monográfia. Pozsony. 1995. Kalligram, 224 p.
1995-től a  Mészöly Miklós művei életműsorozat szerkesztője (Pécs, Jelenkor Kiadó).
 
Az irodalom elméletei 1–5. Sorozatszerk.: Thomka Beáta. Pécs. 1996–1997. Jelenkor.

Narratívák 1–5. Vál., szerk., szöveggond.: Thomka Beáta. Bp. 1998–2001. Kijárat.
      1. Képleírás, képi elbeszélés.
      2. Történet és fikció.
      3. A kultúra narratívái.
      4. A történelem poétikája.
      5. Narratív pszichológia.
Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák. Bp. 2010. Kijárat, 216 p.
Glosszárium. Debrecen. 2003. Csokonai, 145 p. (Alföld Könyvek 12.)  
Tolnai-symposion.Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről. Szerk.: Thomka Beáta. Bp. 2004. Kijárat. (Kritikai Zsebkönyvtár 3.)
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Mészöly Miklós-szakértője 1998-tól, Tolnai Ottó-szakértő is 2001-től 2010-ig.