Szepes Erika

Szepes Erika

Életrajz

1946. december 24-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában végezte 1961 és 65 között. 1964-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken magyar irodalomból II., latin nyelvből III., oroszból VII. helyezést ért el. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK magyar–latin–görög szakán végezte, summa cum laude, szakdolgozatát az antik vallástörténetből írta. 1977-ben doktorált görög vallástörténetből és filológiából, kandidátusi fokozatát 1992-ben szerezte meg verstani disszertációjával. 1988–89-ben egyéves Soros-ösztöndíjat kapott. 1994-ben a Nagy Lajos Alapítvány pályázatán nyert díjat.
1970 és 1982 között az Akadémiai Kiadó Világirodalmi Lexikonánál dolgozott felelős szerkesztőként és egyben szerzőként. 1982–85-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó felelős szerkesztője, majd 1985–1991-ben főszerkesztője volt. A Szépirodalmi Kiadó megszűnése óta állás nélküli, óraadóként tanít az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetében 1991 óta. 1992-től a Világirodalmi Lexikon verstani főmunkatársa.
1993 óta vers- és képzőművészeti rovatvezetője az Ezredvég című lapnak. Folyamatosan publikál szakfolyóiratokban, irodalmi lapokban, ír tanulmányt, esszét, kritikát.
 
Önállóan megjelent kötetei:
Rákóczi Ferenc: Vallomások. (Fordítás latinból és utószó.) Bp., 1979, Szépirodalmi Kiadó.
Verstan. (Szerdahelyi Istvánnal.) Bp., 1981, Gondolat Kiadó.
Erósz a folklórban. (Hoppál Mihállyal.) Bp., 1987, Szépirodalmi Kiadó.
A szerelem kertjében. (Hoppál Mihállyal.) Bp., 1987, Szépirodalmi Kiadó.
Mágia és ritmus. (Vallástörténeti és verstani tanulmányok.) Bp., 1988, Szépirodalmi Kiadó.
A múzsák tánca. (Szerdahelyi Istvánnal.) Bp., 1988, Akadémiai Kiadó. (Kérdőjel sorozat.)
Magyar költő – magyar vers. (A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája.) Békéscsaba, 1990, Tevan Kiadó.
Arisztophanész: Lüszisztraté. (Fordítás és kísérőtanulmány.) Bp., 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Olvassuk együtt! Verselemzések. Bp.,1995, Nemzeti Tankönyvkiadó.
A mai magyar vers. Költészetünk formakincsének leíró és funkcionális elemzése az elmúlt fél évszázad verseinek tükrében. (I–III. köt.) Bp.–Békéscsaba, 1996, Intera Rt.–Tevan Kiadó.
Verstan. (2. kiadás) Bp., 1998, Tárogató Könyvek.
Olvassuk együtt! II.: A vers mint alma. (Verselemzések.)Bp., 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Anakreón-variációk. Vágyott életminőség vagy sorsközösség? Bp., Orpheusz, 2002.
Újpalota - egy városrész regénye. Bp., XV. kerületi Önkormányzat, 2002.
Bíborban és feketében az ezredvégen. Sebők Éva költészetéről. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2003.
Szerep és személyesség. Olvassuk együtt! III. Bp., Nemzeti Tankvk., 2003.
„Szertenézett, s nem lelé…” A Varga Rudolf-jelenség. Bp., Orpheusz, 2004.
Üveggolyó. Novellaciklus. Saluton Kiadó, 2005.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Kuczka Péter-szakértője 1998-tól.