Stauder Mária

Stauder Mária

Életrajz

1953. január 5-én született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara magyar nyelv és irodalom–könyvtár szakán szerzett diplomát 1978-ban. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében bibliográfus, közben éveken át az Irodalomtörténeti Közlemények technikai szerkesztője, majd a Babits Mihály verseinek kritikai kiadásán dolgozó kutatócsoport tagja.
1998-tól a Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatóhelyettese. 1998 és 2001 között a Hungarológia című folyóirat felelős szerkesztője. 2002 januárjától az intézmények összevonásával létrehozott Balassi Bálint Intézet Lektori és Vendégtanári Irodájának vezetője.
2002. november 15-től az MTA Irodalomtudományi Intézet filiáléjaként működő Illyés Gyula Archívumban archívumvezető, később (nyugdíjazásáig) az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai osztályát vezette.
 
Főbb munkái: A magyar irodalom története c. kézikönyvsorozat (XX. századi személyi rész) három kötetének munkatársa, a Vigilia repertórium összeállítója, a Babits-bibliográfia szerkesztője (Varga Katalinnal közösen), a Pilinszky János személyi bibliográfia lektora (szerk.: Bende József, Hafner Zoltán), Babits Mihály összegyűjtött verseinek, valamint A magyar próza klasszikusai (Unikornis Könyvkiadó) című könyvsorozatban megjelenő Ambrus Zoltán-, Bíró Lajos-, Herczeg Ferenc-, Iványi Ödön-, Krúdy Gyula-, Móra Ferenc-, Nagy Endre- és Szép Ernő-művek sajtó alá rendezője.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia megbízásából a Mándy Iván- és Ottlik Géza-bibliográfia és szakirodalmi jegyzék összeállítója.