Scheibner Tamás

Scheibner Tamás

Életrajz

 
 
Scheibner Tamás 1980-ban született Budapesten. 2010 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén tanársegéd. Diplomáit magyar nyelv és irodalomból (ELTE) és Közép-Európa történelméből (CEU), PhD fokozatát pedig az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Programján szerezte. 2012-ben a jénai Imre Kertész Kolleg (Friedrich-Schiller-Universität) posztdoktori ösztöndíjasa, 2013/2014-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára volt. Korábban a Dayka Könyvek, ma a Ligatura című irodalomtörténeti könyvsorozat és az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője.
Szakmai érdeklődése elsősorban a huszadik századi magyar és közép-európai, valamint a spanyol-amerikai irodalomtörténetre és eszmetörténetre irányul, az irodalomtudományos gondolkodás történetére, politika és irodalom kapcsolatára. A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953 című könyve 2014-ben jelent meg a Ráció Kiadónál.
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Bodor Ádám-szakértője 2006-tól.