Odorics Ferenc

Odorics Ferenc

Életrajz

1956. április 14-én született Hódmezővásárhelyen. 1981-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–történelem szakán, 1984-ben az ELTE magyar szakán. 1984 és 1988 között az MTA és a JATE tudományos ösztöndíjasa volt. Jelenleg az MTA Irodalomtudományi Intézete Elméleti Osztályának tudományos főmunkatársa és a JATE Irodalomelmélet Tanszéki Csoportjának vezető docense. 1993-tól az irodalomtudomány kandidátusa, 1997-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjas.
1988–1991-ben a József Attila Kör titkára, majd elnöke. 1991-től tagja a Helikon szerkesztőbizottságának. 1992-ben alapította meg a posztstrukturalizmus markáns magyarországi képviselőiből álló társaságot, a deKON-csoportot. 1994 óta szerkeszti a deKON-KÖNYVek könyvsorozatot.
Kutatási területei: interpretációelmélet, konstruktivista irodalomtudomány, tudományelmélet, interaktív irodalomelmélet, multimédia és irodalom/tudomány kapcsolata, kortárs magyar irodalom.
A következő díjakban részesült: OTDK Nívódíj (1981), Szegedi Akadémiai Bizottság Díja (1982), Kanyó Zoltán-díj (1987), Akadémiai Nívódíj (1991).
 
Könyvei:
Beszédhelyzetben – irodalomelméletek között. (Dobos Istvánnal közösen.) Budapest, 1993, Széphalom Könyvműhely. 190 p.
Posztmagyar. (Kovács Sándorral közösen.) Szeged, 1995, Ictus Kiadó. 232 p.
Empirizmustól a KONstruktivizmusig. Szeged, 1996, Ictus Kiadó. 180 p.
Terminusok. (Poszt és modern irodalomelméleti szótár.) Szeged, 1998, Ictus Kiadó. 136 p.
Multimédiális interaktív interpretációs CD-ROM (Bocsor Péterrel és Müllner Andrással közösen):
Esterházy Péter: Fuharosok. Szeged, 1998, Ictus Kiadó.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Esterházy Péter-szakértője volt 1998-tól 2001-ig.