Mikola Gyöngyi

Mikola Gyöngyi

Életrajz

1990-ben szerzett magyarorosz szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Egyetemistaként szerkesztője volt a Takáts József által jegyzett Harmadkor című irodalmi periodikának. Részt vett a Soros Alapítvány által támogatott projektben, amelynek során Rózsaszín flastrom címmel interjúkötet készült jugoszláviai magyar írókkal 1986 – 87-ben.
19921997 között főállású tanársegédként dolgozott a szegedi egyetem akkor induló kommunikáció szakán. A szak munkájának szervezése mellett stilisztikát, retorikát, mai magyar irodalmat tanított.
1991-ben alapító szerkesztője volt a Pompeji című irodalmi-bölcseleti periodikának. 19982000-ig a szabadkai Üzenet című irodalmi folyóirat munkatársaként dolgozott.
1995-től kuratóriumi tagja a Bródy Sándor Alapítványnak, mely minden évben a legjobbnak ítélt elsőkötetes szépprózai művet díjazza.
1997-től szabadúszó irodalmár, óraadó tanár a szegedi bölcsészkaron.
 
 
Önálló kötetei
 
A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. Pécs. 2005. Alexandra. (Szignatúra Könyvek.)
A véső nyoma. Esszék a kortárs magyar irodalomról. Bp. 2010. Kijárat.
 
Kötetszerkesztés
 
Tolnai Ottó legszebb versei. Vál., szerk., utószó: Mikola Gyöngyi. Pozsony. 2007. AB-ART.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Tolnai Ottó-szakértője 2010-től.