G. Komoróczy Emőke

G. Komoróczy Emőke

Életrajz

1939-ben született Budapesten. 1961-ben szerzett diplomát a debreceni KLTE-n magyar–német–orosz szakon. Végzés után férjével (Gődény Endre) Győrbe költözött, ahol 1979-ig különböző középiskolákban tanított. Két gyermekük született (Andrea 1963; Judit 1965). 1974-ben doktorált az ELTE-n modern magyar irodalomból. 1975–77-ben az MTA Irodalomtudományi Intézetének ösztöndíjasa volt. 1979 óta a Budapesti Tanárképző Főiskolán tanít (1982 óta ez az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara). 1990-ben védte meg kandidátusi értekezését (Kassák és a magyar avantgárd mozgalom). 1991-ben főiskolai tanárrá nevezték ki. 2001 júniusától nyugdíjas.
Mintegy 150 cikke, tanulmánya, kritikája jelent meg különböző antológiákban, tanulmánykötetekben, szakmai és szépirodalmi folyóiratokban.
Tagja az Irodalomtörténeti (1972), a Kassák (1978), a Modern Filológiai (1988), a Hungarológiai (1990) Társaságoknak, valamint a Magyar Írószövetségnek (1994) és az MTA Köztestületének (1994).
2000. augusztus 20-án a Szolgálati Emlékérem oktatói életműdíjában részesült.
 
Önálló kötetei:
Kassák Lajos az emigrációban (1920–26). Bp., 1987, OMK.
Felvonásvég a Világszínpadon. Határ Győző bölcseleti munkái. Bp., 1994, Stádium.
„Dolgoztam, bár nem hagyták, hogy dolgozzam”. Kassák és a magyar avantgárd mozgalom. Bp., 1995, Hét Krajcár.
Arccal a földön a XX. század. Az avantgárd metamorfózisai. Bp., 1996, Hét Krajcár.
„Bízom dolgom az időre” (Határ Győző életműve) Bp., 2003, Stádium.
A szellemi nevelés fórumai (Kassák, Tamási Lajos, Kárpáti Kamil körei) Bp., 2005, Hét Krajcár.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Határ Győző-szakértője 1998-tól.