Csábi Domonkos

Csábi Domonkos

Életrajz

(1976–2019)

 
Budapesten született 1976. október 4-én.
A Piarista Gimnáziumot követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–kommunikáció szakát végezte el, majd a Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar Irodalmi Műhelyének volt hallgatója.
2003-tól a Budai Szent Margit Gimnáziumban tanár, 2006-tól szellemi szabadfoglalkozású, majd hivatalnok.
2001-től a Babits Kutatócsoport tagja volt. 2002-től jelentek meg írásai különböző periodikákban (Parnasszus, Magyar Napló, Heti Válasz stb.). Egy ideig A Magyar Katolikus Rádió külsős munkatársa volt, az Olvasópróbák című műsorban jelentkezett rádiós jegyzetekkel.
 
 
Önálló kötetei
Juhász Ferenc–Csábi Domonkos: Szívbe nyomott mag. Bp. 2008. Magyar Napló.
Babits Mihály válogatott versei. Szerk. és az utószót írta: Csábi Domonkos. Bp. Magyar Napló.
 
Gyűjteményes kötet
Nézőpont kérdése. Vonások Babits arcképvázlatához. = Az év esszéi 2009. Antológia. Bp. 2009. Magyar Napló. 26–33. p.
Játék a saját költői hanggal. Tanulmány Juhász Ferenc Vers lányomnak, Juhász Katalinnak hasonló stílusban c. verséről. = „…friss szellő eleven virágból…” Versértelmezések Sipos Lajos tiszteletére. Szerk.: Finta Gábor. Piliscsaba. 2010. PPKE BTK. 164–175. p.
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Jókai Anna-szakértője volt 2012-től.