Buda Attila

Buda Attila

Életrajz

1953-ban született. Könyvtáros, bibliográfus, (néha) irodalomtörténész; a Szépirodalmi Figyelő rovatvezetője. Elkészítette az Európai Utas (1994, 1996, 1997), A macska (1987–1996), a Magyar Napló (1995, 1995), az Újhold és az Újhold-Évkönyvek (1999), valamint a Magyar Műhely 41–100. számainak repertóriumát (2003), illetve 1956 szépirodalmi bibliográfiáját az 1956-os Kézikönyv számára (1996); Éder Zoltán, Gergely Ágnes, Határ Győző, Kabdebó Lóránt, Kenyeres Zoltán, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda személyi bibliográfiáját, A Tokaji Írótábor a sajtóban című repertóriumot (2002), valamint a Magyar irodalmi repertórium 2003., 2004. és 2005. évi köteteit.

Más fontosabb munkái:
 
1. Önálló művek
Gróf Károlyi István élete. Újpest, 1997 [1998]. [Újpest Önkormányzata.]
A Nyugat Kiadó története. Bp., 2000, Borda Antikvárium.
Könyvtári ismeretek kisszótára. Bp., 2000, Korona Kiadó. (2. kiad.: 2002.)
Szabó Lőrinc. Életrajzi bevezető. [Bp., 2002], Elektra Kiadóház.
 
2. Szerkesztések, sajtó alá rendezések
A Babits család levelezése. Bp., 1996, Universitas Kiadó.
Károlyi István fóti temploma. 1. kiad.: Bp., 1997, Zászlónk Stúdió., 2., bőv. kiad.: 2001.
A magyar irodalom évkönyve, 1997-1999. Bp., [1998-2000], Széphalom Könyvműhely.
Újholdak és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. [Bp., 1999], Enciklopédia Kiadó.
A hallgatag mágnás. Dokumentumok gróf Károlyi István életéhez. Újpest, 2000, [Újpest Önkormányzata].
Lengyel Balázs: Origo. Korai írások, 1938-1948. Bp., 2002, Belvárosi Könyvkiadó.
Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom. [Bp., 2002], Magyar Könyvklub.
Szabó Lőrinc könyvtára. Katalógus I-II. [Miskolc, 2002-2004, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szabó Lőrinc-kutatóhelye.].
Laubier, Guillaume de - Bosser, Jacques: A világ legszebb könyvtárai. (Ford.: Elsässer Klaudia.) Bp., [2004], Korona Kiadó. [Magyar könyvtári kiegészítés.]
„áll az Idő és máll a Tér”. Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból, 1915-1920. Bp., 2005, Akadémiai.
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Lengyel Balázs-szakértője 1998-tól, továbbá a Gergely Ágnes-,  Határ Győző-,  Nemes Nagy Ágnes-,  Szabó Magda-bibliográfiák és szakirodalmi jegyzékek összeállítója.