Kiemelt műtárgyak

Gyűjtemények

 • Az ország egyik leglátogatottabb gyűjteménye közel 30 000 fényképfelvételt őriz. Ezek legnagyobb része portré, kisebbik része irodalmi és egyéb eseményeket, valamint írók otthonait illetve emlékhelyeit megörökítő felvétel.

 • Irodalom és képzőművészet kapcsolatának egy különleges szeletét jelentik azok a festmények és grafikák, melyek írók, költők (Kazinczy Ferenc, Madách Imre, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Tersánszky Józsi Jenő, Tóth Árpád, Weöres Sándor), illetve az irodalom és a képzőművészet területén egyaránt jelentőset alkotó művészek (Kisfaludy Károly, Gulácsy Lajos, Kondor Béla) alkotásai. 

 • A Kézirattár az ország egyik legnagyobb irodalmi iratanyagot őrző gyűjteménye. Gyűjtőköre a 19–21. századi magyar irodalomra terjed ki. Az irodalom-, sajtó- és színháztörténet kutatói számára alapvető adatforrás, illetve szakoktatási bázis.

 • Hagyatékok, irodalmi körök anyagai, egyedi vagy dedikált dokumentumok adják a gyűjtemény egyik felét, és könyvtárakban ritkán őrzött tételek, mint meghívók, szórólapok, gyászjelentések kevésbé látványos, de forrásértékű köre a másikat.

 • Könyvgyűjteményünk a klasszikus és kortárs magyar szépirodalom első kiadásainak, egyedi, valamint dedikált példányainak tára. Számos írói hagyatékot, és az emigrációs irodalom kiemelkedő alkotásait őrzi. A könyvtár kötetei számunkra múzeumi tárgyak.

 • Mintegy 11 000 tétellel a Médiatár az egyik legnagyobb hang- és filmarchívum. A gyűjteményt a munkatársaink által készített interjúk illetve irodalmi események rögzítésével gyarapítjuk. Feladatunk az írói hagyatékok felvételeinek gyűjtése is.

 • Az adattár három főbb gyűjteményrészből áll: az intézménytörténeti és a múzeumi dokumentációs gyűjteményrészből és az Irattárból. Az Adattár nyilvántartási feladata a múzeum összes gyűjteményének, a műtárgy­gyarapodás forrásdokumentumainak naprakész feldolgozása, vagyis itt található a közös múzeumi gyarapodási napló. Ez segít a kutatóknak egyben látni egy-egy teljes hagyaték összetartozó elemeinek származási adatait.

   

 • A periodikagyűjtemény története, gyarapodása szoros hasonlóságot mutat a könyvgyűjteménnyel. A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a hazai és határon túli magyar nyelvű szépirodalmi, művészeti, kritikai, illetve nyelvészeti folyóiratokat, irodalomtörténeti és elméleti szaklapokat, a határterületek, művészeti ágak anyagát, a múlt századokból politikai, társadalomtörténeti lapokat. Az állomány jelenleg megközelítőleg 2200 periodikacímet tartalmaz.
 • A PIM relikvia gyűjteményében cirka háromezer tárgy képviseli a magyar irodalom alkotóinak és intézményeinek hagyatékát. A vegyes tárgyegyüttesben bútorok, ruhaneműk, apróbb használati és dísztárgyak, valamint ékszerek találhatók.