A sziget új kiadásban

Márai ezen regénye máig felfedezetlen. Pedig Askenasi története nagyon is a XX. (és talán még a XXI.) század emberéről szól. Az író sokféle művet írt, filozófiai megalapozásúnak nevezhető kötete azonban alig van, A sziget ezek között talán a legkiemelkedőbb. A saját hangját kereső író 1934-ben, életében mindössze csak ezen alkalommal megjelent regénye nem véletlenül látszik mostoha sorsúnak. Askenasi Viktor Henrik története nem talált pozitív fogadtatásra a harmincas-negyvenes években, amikor a sok párbeszédes, könnyed és olvasmányos műveket szerették, és nem azokat, amelyek inkább felkavarnak, mint megnyugtatnak, és az emberi lélek homályában vezetve, csak sejtetve és nem kimondva „tanítanak”.

A furcsa főhős érvényes válaszokat keres kérdéseire, melyek nélkül nem léphet tovább az életben, de nem találja azokat, ezért is faggatja a Teremtőt: »Miért csaltál meg«? Körülnézett, kíváncsian várta a választ. S mikor a válasz késett: »Látod, látod« – mondta feddő, dorgáló hangon: »Ugye, nem tudsz felelni… S most itt ülünk a slamasztikában«”. A regény nyugtalanító módon ér véget, csak kérdőjelek maradnak az olvasóban, válaszok nélkül.

Lehet, hogy többet ér, mint egy andalító és látványos tv show.