2014 Június

Június

Pais Dezső üdvözlő beszéde

 

Márai Sándor 1943 decemberében tartotta székfoglaló beszédét a Magyar Tudományos Akadémián Ihlet és nemzedék címmel, ekkor lett a testület levelező tagja. A december 6-án tartott alkalmon Pais Dezső (1886-1973) nyelvész professzor mondott üdvözlő beszédet.

 

 

Ebben többek között arról a "természetes elfogultságról" beszélt, mely az írók akadémikussá emelése alkalmával történik; Márai esetében olyan íróegyéniséggel gazdagodik a testület, aki "bizonyos rendszerességgel gondolkodik", s ennek eredményei tükröződnek műveiben - mindez igaz volt az író számára példaértékű Arany János, Kosztolányi Dezső vagy Vörösmarty Mihály esetében is.
A nyelvész professzor értékelésében megemlíti Márai elmélkedő hajlamát, tárgy- és problémaválasztásában megnyilvánuló érzékenységét, felfogását. Többször idézi az író Röpirat a nemzetnevelés ügyében, A féltékenyek és valójában nem igazán sikerült Sirály című művét is.
A remekmű mindig egy látomást öltöztet végleges formába - idézi Pais Márai Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művének előszavában jegyzett gondolatát.
Pais Dezső üdvözlő beszéde eredetileg az Akadémiai Értesítő 1943. jún.-dec. számában (343-351. p.) jelent meg, majd különlenyomatban is. Utóbbiból kaptunk egy példányt a nyelvész professzor egyik tanítványától, Korompay Klárától, ezúttal is köszönjük az ajéndékozást.