2014 Április

Április

Márai Dél-Amerikában

 

Sokak számára bizonyára unalmas már az író sikereiről írni, jóllehet máig nem látjuk teljesen e siker pontos okait, legfeljebb néhány eredője vált világossá számunkra. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egészen eltérő Márai világbeli, mint hazai értékelése, különös tekintettel a hazai és külföldi kritikusok véleményét illetően.

 

 

Ezzel együtt gyakran érkezik a világból olyan híradás, amely újra elgondolkodtatja Márai tisztelőit, de ellenzőit is e szűnni nem akaró népszerűség láttán. Legutóbb Venezuelában, Caracasban tartottak egyetemi fórumot az író életműve kapcsán "Márai Sándor, rend és nosztalgia a kelet-európaiság iránt" címmel.
A rendezvény egyik szerevezője Karl Krispin író, kritikus a konferencia előtti írásában Márai írásművészetének az emberség legmélyebb, legintimebb szféráját érintő voltát emelte ki. Clara Machado irodalmi szervező számára a szerelem és hűség kérdéseit bemutató regények (Az igazi, A gyertyák csonkig égnek) voltak fontosak, mivel az átlagolvasót ezek a témák ragadják meg. Gisella Capellin írónő Márai intellektuálisabb műveivel (Napló, Egy polgár vallomásai) foglalkozott, s rámutatott, hogy ezekhez jó bevezetőnek bizonyulnak az író olvasmányosabb művei. Befejezésül Ana María Rajkay professzor beszélt Márai magyarságáról, az emigráns íróról.
Az előadásokat a nézők kérdései, reakciói követték még spanyolul meg nem jelent művekről, az író művei alapján készült filmekről.