2012 Január

Január

Márai Sándor és nevelt fia, János

 

Máraiék nevelt fia, János, 1960-ban vonult be katonának, egyik állomáshelye a New Yersey állambeli Fort Dix  volt. Szülei rendszeresen látogatják itt és Márai egy-egy bejegyzéssel megemlékezik a Jánossal való találkozásokról is naplójában.

 

 

E naplójegyzetek János kiegyensúlyozottságáról, felnőtt férfi voltáról és a korabeli amerikai hadseregről egyaránt szólnak és nemegyszer írójuk politikai, a világ sorsát latolgató gondolataivá növik ki magukat. Ugyanakkor gyakran bukkan fel a szülő kutató-figyelő-gondoskodó alakjai is a Tejes Napló lapjain.
Aug. 25.
János elment katonának. Reggel hétkor lekísértem a földalatti vasút lejáratához. A nyárvégi fényben ragyogott az Innwood Park, ahol gyermekkora, kamaszkora utolsó nyolc évét leélte. Komolyan ment, szótlanul, kezében a kis táskával, amelyben az újoncok számára előírt bevonulási motyót szorongatta. Bementem vele a templomba, mert meg akarta áldatni a pappal azt az ezüst Mária-érmét, amelyet előző este a kis hölgytől emlékbe kapott. A subway lépcsőin szótlanul megöleltük egymást, aztán elment. (Részlet a megjelenés előtt álló A Teljes Napló 1959-1960 című kötetből.)
Az amatőr fotót valószínűleg Lola, az író felesége készítette 1960-ban, mely nem minőségével, hanem kuriozitásával érdemel figyelmet.