2011 December

December

Az író egykori iskolája Eperjesen

 

Talán helyesebb lenne "egyik" iskolájának hívni, hiszen a kassai premontrei gimnázium mellett egy tanulmányi évet a budai Rákócziánumban, egynél valamivel többet  pedig az Eperjesi Királyi Katholikus Főgimnáziumban végez.

 

 

Eperjesre 1916-ban kerül, mivel Lucrétia fia című elbeszélése megjelent a Pesti Hírlapban, s ez ebben az időben, különösen egy egyházi fenntartású gimnáziumban nem volt megengedett. Az 1915-16-os tanévet tehát már Eperjesen fejezi be, s a következő, befejező középiskolai évet is itt végzi; Eperjesen kapja meg érettségi bizonyítványát is. Kalandos középiskolai éveinek befejező állomása után Budapesten megkezdi jogi tanulmányait és a pesti évekkel elkezdődik egy újabb történet.
A fotót Balassa Zoltán készítette.