2010 November

November

Az író naplóregisztere

 

Márai csaknem fél évszázadon át írta Naplóját, melynek azonban nem csak írója, de olvasója is volt. Olykor egyszerűen fellapozta valamelyik év jegyzeteit, máskor (ezt is diáriumából tudjuk) egy-egy témát keresett korábbi bejegyzéseiből.

 

 

Ehhez idővel nélkülözhetetlenné vált egy segédeszköz, mely eligazította a több ezer oldalnyi kézirat tömegben. Kisebb jegyzetfüzetekbe kezdte el a maga számára jegyzetelni, témákra visszakereshetővé tenni a Naplót, mely alkalmassá vált a témák szerinti olvasásra, önmaga nézeteinek revíziójára, művei írásához való segédeszközre egyaránt. E regiszterek egyikéből közlünk egy egy lapot ízelítőként.
Az író által elvégzett munka és terméke valószínűleg hasznos lenne a folyamatosan megjelenő Teljes Napló használhatóságát illetően is.