2010 Május

Május

Grosschmid Kató

 

Viszonylag keveset tudunk az írótól testvéreiről. Alig szól valamit meghalt húgáról, Mencikéről, akit a dajka leejtett s emiatt nem sokkal később meghalt. Fiútestvéreiről valamivel többet ír, de lánytestvéréről, Katóról, ismét csak nagyon szűkszavúan nyilatkozik.

 

 

Kató 1904. március 8-án született, Márai legidősebb testvéreként. Férje, Jáky Gyula ügyvéd volt, aki a Pesti Hírlap jogi képviselője is volt s esetenként Márai ügyeit is képviselte peres kérdésekben. A hagyatékban mindössze egy Katónak írt levél maradt fenn az írótól.
A mellékelt, szinte alig ismert fotó 1905-ben készült, Kassán.