Múzeumpedagógia

Szép Magyar Szó - A Magyar Nyelv Múzeuma múzeumpedagógiai programja

Programunkról

A Magyar Nyelv Múzeuma egyedi küldetésű intézmény a hazai múzeumi és közművelődési rendszerben. Különleges összetettség jellemzi, egyszerre tölti be a közgyűjtemény, a kiállítóhely, a nemzeti emlékhely, a közösségi tér és a közművelődési (nyelvművelődési) központ szerepét. A közművelődés Széphalmon az anyanyelv-pedagógia, az anyanyelvi nevelés (és ismeretterjesztés), a nyelvikultúra-művelés sajátos változatát jelenti, egy olyan pedagógiai programot, melynek középpontjában a tudatos nyelvhasználatra nevelés, az irodalmi-nyelvi hagyományok megismertetése és az anyanyelvhez való kötődés megerősítése áll. A nyelvmúzeum ezt a küldetést teljesíti múzeumi környezetben és eszközökkel, támaszkodva-építve a korábbi nyelvművelő hagyományokra, a magyar nyelvvel való tudatos törődés évszázados hagyományaira, ám mégis új módon, a most formálódó nyelvmúzeum-pedagógia (múzeumi nyelvpedagógia) megoldásaival.

A Magyar Nyelv Múzeuma múzeumpedagógiai-anyanyelvi nevelési programjának két alappillére (alapfeladata) van:

1. A nyelvi-irodalmi (kulturális) nemzeti hagyományok megismertetése, és így a nemzeti öntudat, a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettség és a hazaszeretet erősítése.
2. Az anyanyelvi ismeretterjesztés, anyanyelvünk minél alaposabb, mélyebb megismertetése, a tudatos nyelvhasználatra nevelés: nyelvi tudatosítás.

Foglalkozásainkat ez alapján két alprogramba soroljuk:

1. Nyelvi-irodalmi hagyományok nyomában
A nyelvi–irodalmi hagyományok megismertetésében főként a magyar nyelvikultúra-művelés jelentős állomásaira kell összpontosítanunk. Kiemelt témakörünk Kazinczy Ferenc életműve és munkássága, illetve korának művelődéstörténeti bemutatása. Azt kívánjuk tudatosítani, hogy a nyelv megújítása folyamat: a nyelvet használók és a nyelvvel foglalkozó írók, tudósok – akaratlanul vagy tudatosan – minden korban hatnak a nyelv állományára; és nyelvhasználóként mi is részesei vagyunk ennek a „nyelviállomány-formáló” folyamatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy a különböző korokban különbözőek voltak a nyelvművelési feladatok, s a nyelvikultúra-művelés felelőssége éppen az, hogy tudományos megalapozottsággal és az anyanyelv iránti elkötelezettséggel végezve munkáját hitelesen megtalálja az adott korban ráháruló feladatát.

2. Anyanyelvi művelődés és nyelvi tudatosítás
Anyanyelvi művelődési munkánk fő célja a nyelvi tudatosítás, a tudatos nyelvhasználatra nevelés. Nyelvhasználói eszményképünk az a fiatal, aki képes stilárisan adekvát módon, tehát a beszédhelyzetnek, alkalomnak megfelelően, szabatosan, a nyelvi elemek, regiszterek között tudatosan válogatva, célszerűen használni anyanyelvét. Kazinczy vallotta: „A nyelv célja az, hogy gondolatainkat s érzéseinket legvékonyabb, legtestetlenebb hanyatlékjaiban (nuances) is fesse”. Anyanyelvünk alkalmas erre; és éppen arra kell megtanítanunk a fiatalokat, hogy minden élethelyzetben és az adott élethelyzetnek megfelelően: hatékonyan tudják használni anyanyelvüket. Mindez az anyanyelvi ismeretterjesztés által érhető el. A nyelvművelést alkalmazott nyelvészeti diszciplínának tekintjük, interdiszciplínának, mely számos stúdiumot magában foglal. Hisszük ugyanis, hogy az anyanyelvi nevelésnek minden nevelési tevékenységben, minden ismeretátadási folyamatban komoly szerepe van; az anyanyelvi kód (napjainkban sajnos tapasztalható) hiányosságai így a művelődést gátolják. Az anyanyelvi nevelés haszna érvényességi köre tehát általános, a pedagógiai minden területének alapvető eleme.

Foglalkozásaink

1. Nyelvi-irodalmi hagyományok nyomában alprogram

„Élete volt a remekmű” Kazinczy Ferenc élete és kora
Interaktív, vetített képes előadás Kazinczy Ferenc életéről, munkásságáról és koráról. A foglalkozás bemutatja Kazinczy életpályáját, a nyelvújításban vállalt küldetését, illetve a kortársak tevékenységét.
Ajánlott korosztály: 14-18
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

„Kivívánk a szép tusát…” A magyar nyelvújítás története
Az interaktív előadás a magyar nyelvvel való tudatos törődés évszázados történetét mutatja be az első nyelvtanoktól (Sylvester Jánostól) napjainkig; kiemelten tárgyalva a Kazinczy-féle nyelvújítást. Vetített képekkel, feladatokkal szemlélteti a nyelvgazdagítás és nyelvikultúra-művelés korszakokon átívelő folyamatát.
Ajánlott korosztály: 14-18
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Nyelvlesen. Kalandozások a nyelv körül. Kazinczy Ferenc élete és jelentősége a magyar művelődéstörténetben

A Kazinczy Ferencnek állított emlékcsarnokban az életét és munkásságát bemutató tárlatvezetés során megismerkedhetnek nyelvújítónk munkájának jelentőségével. Az így szerzett ismeretek után A Magyar Nyelv Múzeuma épületében található – csak a múzeumpedagógia számára fenntartott teremben –, "szabadulószobához" hasonló játékon vehetnek részt. A nyelvi-irodalmi szerepjáték alapja egy valós esemény, egy tűzvész Kazinczy korából (1819), melyben iratok tűntek el. A tanulóknak ezeket a dokumentumokat kell megkeresniük. A diákok ifjabb Wesselényi Miklós, Kőrösi Csoma Sándor és Kazinczy Eugénia alakját ölthetik fel, és a választott korszak (a Kazinczy-kor) hangulatához hű, igazi rejtvényeket fejthetnek meg. Nem érintőképernyős, számítógépes, hanem "valódi" játékok (sakk, mérleg, titkosírás, körző) várják a látogatót. A különböző feladatokat megoldva, nyelvi és egyéb (pl. a mérlegjátéknál matematikai) készségüket próbára téve a foglalkozáson részt vevők egy mondatot kapnak megfejtésül, amely alapján az 5,4 hektáros Kazinczy Emlékkertben megtalálhatják az eltűnt kéziratot.

Ajánlott korosztály: 10-99 év
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)
Csoportlétszám: Az emlékcsarnokban maximum 50 fő, a Nyelvlesen játék ideje alatt 20 fő felett csoportbontás szükséges. Míg a csoport fele játszik, addig a másik fele megnézi a múzeumot, majd cserélnek.

Üzenet a múltból
A Kazinczy Ferenc élete és kora című kiállítás megtekintése, a látottak megbeszélése, feldolgozása alkotómunka keretében. Ajándéktárgy készítése korabeli technikák alkalmazásával.
Ajánlott korosztály: 10-14 év
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Csoportlétszám: maximum 20 fő
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Levél a múltba
A Kazinczy élete és kora című kiállításhoz kapcsolódóan a diákok betekintést nyerhetnek a régmúlt idők világába, megismerkednek a Kazinczy korabeli levelezés érdekességeivel. A foglalkozáson mártogatós tollal írnak levelet, melyre viaszpecsét kerül.
Ajánlott korosztály: 10-18 év
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Csoportlétszám: maximum 20 fő
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

2. Anyanyelvi művelődés és nyelvi tudatosítás alprogram

Játék a szavakkal - Fedezd fel a múzeumot!
A Magyar Nyelv Múzeuma kiállításaihoz kapcsolódó foglalkozáson a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar nyelv gazdagságával. A nyelvi utazás elmélyítését szolgálják a szórakoztató kérdőívek, feladatok. A múzeumi barangolás során interaktív módszerekkel egészítik ki, mélyítik el az iskolai keretek között szerzett ismereteket.
Ajánlott korosztály: 6-14 év és 14-18 év
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Kezed nyoma – Az írásbeliség fejlődése
A program a Titkok titka. A magyar nyelv múltja, jelene és jövője kiállítás megtekintésével indul. A kiállítás vonatkozó részeihez kapcsolódva áttekintjük az írásfejlődés főbb fejezeteit, majd kipróbáljuk a különböző írástechnikákat.
Ajánlott korosztály: 10-14 év
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Csoportlétszám: maximum 20 fő
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Játék a szóval – Nyelvi humor, nyelvi játék
Az előadás egy nagy anyanyelvi társasjáték képekkel, rejtvényekkel, nyelvi tréfákkal Jókaitól Karinthyig, a szóviccektől a titkosíráson át a szlengig.
Ajánlott korosztály: 14-18
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Titkok titka - Múzeumpedagógiai tárlatvezetés
Interaktív ismerkedés A Magyar Nyelv Múzeuma kiállításaival; nyelvi-irodalmi kirándulás a magyar anyanyelvi kultúra világába a Halotti beszédtől Kazinczyn át az sms-nyelvig.
Ajánlott korosztály: 10-18
A foglalkozás időtartama: 90 perc
A foglalkozás díja: 300 Ft/fő (bejelentkezés minimum egy héttel a foglalkozás tervezett időpontja előtt)

Programunkat folyamatosan bővítjük.

A csoportokat előzetes jelentkezés alapján fogadjuk.

Érdeklődés, jelentkezés:
Feczkó Ágnes múzeumpedagógus
Telefonszám: 47/521-236
E-mail cím: feczkoa@nyelvmuzeum.hu