Klasszikus irodalom - Frissítés most

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány Klasszikus irodalom – frissítés most
című kezdeményezéséhez pályázatot hirdet

A pályázat célja a klasszikus magyar irodalom népszerűsítése, értékeinek megőrzése, az, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar irodalom esztétikai és tartalmi értékeire, nyelvi minta jellegére, az ismereteket bővítő és a lelket gazdagító voltára – mai szemmel.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyre nagyobb szerepet kapó kortárs irodalom mellett ne feledkezzünk el a csodálatos gazdagságú magyar irodalom korábbi évszázadairól sem, és ne merüljenek feledésbe nagyszerű szerzőink.

A pályázatban három korosztályban és három műfajban várunk olyan alkotásokat, amelyek vagy általában a klasszikus magyar irodalmat (tágabban értelmezve a 20. század végéig, Balassi Bálinttól Weöres Sándorig), vagy egy-egy alkotást, szerzőt, életművet népszerűsítenek.

Korosztályok:

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, KÖZÉPISKOLÁSOK és FELNŐTTEK

Kategóriák:

1. TV – és RÁDIÓSPOT (max. 2 perc)

2. LOGÓ ÉS SZLOGEN (együtt)

3. KÖNYVBORÍTÓ (elektronikusan vagy szabad kézzel rajzolva)

A legjobban teljesítőket jutalomkönyvvel díjazzuk, pályamunkáikat a múzeum honlapján közzétesszük.

Meghosszabbítva: A pályaműveket 2017. április 20-ig várjuk az info@nyelvmuzeum.hu e-mail címre vagy a

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy utca 275. postacímre.

További információ: tel.:+36 47 521 236 | nyelvmuzeum.net | www.facebook.com/nyelvmuzeum és a megadott e-mail címen

Várjuk a pályaműveket!