Új kiadványok

Szerzők: E. Csorba Csilla – Sipőcz Mariann

Szöveggondozás Török Dalma, a katalógust tervezte Lengyel János, képfeldolgozás Wilhelm Zsolt.

103 oldal, 84 kép, Pauker Nyomda

 

Zusammengestellt von Zsolt Győrei

Übersetzt von Wilhelm Droste

Anthologie établie par Zsolt Győrei

Traduit du hongrois par Marc Martin

Selected by Zsolt Győrei

 

Translated by Marc Baczoni, Thomas Cooper, Leslie A. Kery, Bernard Adams,

Neville Masterman, William N. Loew, George Szirtes, Peter Zollman

  Szerzők: Benkő Andrea, E. Csorba Csilla, Kalla Zsuzsa, Kovács Ida, Nyerges Gabriella

A kötetet szerkesztette E. Csorba Csilla, felelős szerkesztő Varga Katalin, tervező: Lengyel János, képfeldolgozás Wilhelm Zsolt. 231.old.  Pauker Nyomda.

Hol és hogyan nyaralt a Balatonnál az 1950-es, ’60-as, ’70-es években a magyar író?

E kötet a fényképek segítségével keresi a választ ezekre a kérdésekre.

   Talán nem meglepő, hogy a nyári kikapcsolódás ideje alatt íróink sem tettek mást, mint fürödtek, napoztak, horgásztak, vitorláztak, kirándultak, társas életet éltek a Balaton északi vagy déli partján, időt szántak családjukra, míg néhányan a nyaralás egy részét is írással töltötték.

Mit kapott ajándékba Arany János Petőfi Sándortól? Hol vásárolt bútorokat az Arany család? Milyen színű ruhákat kedvelt a költő? Mikor kezdett el dohányozni? E kérdésekre Arany János és családja közgyűjteményekben található tárgyi hagyatékának feldolgozása adhat választ. Katalógusunk annak a kulturális környezetnek a megértésére vállalkozik, amelyben a személyes tárgyak érintkezésbe kerültek használóikkal. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit mesél egy míves bútordarab, egy egyszerű kalap, egy gyertyatartó, egy írómappa Arany János és családja életéről és hétköznapjairól.

„Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt, / Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.” – kérdezte Arany Jánostól Petőfi 1847-ban, amikor elolvasta a Toldit. Az irodalomtörténet számára ez a kérdés azóta is nyitott feladvány. Jegyző, hivatalnok, tanár és más szerepei leplezik az önmarcangoló, érzékeny lírikust. Az életmű is annyira összetett, változékony és sokszínű, ami ritkán szokott ilyen önmagával szembenéző formában megjelenni.

A 2017-es Budapest Transzfer Fesztivál / JÖVŐ-IDŐ keretében kortárs írókat kértünk arra, hogy Morus Tamás 501 éve megjelent Utópiájától szabadon elrugaszkodva írjanak rövid szövegeket az általuk elgondolt jövőről.

A többnyelvű kötetben Bartók Imre, Berta Ádám, Dragomán György, Pavla Horáková (CZ), Michal Hvorecký (SK), Silvester Lavrík (SK), Molnár T. Eszter, Moskát Anita, Potozky László, Ondřej Štindl (CZ), Ziemowit Szczerek (PL), Vlagyimir Szorokin (RU), Térey János szövegei szerepelnek.

Szerkesztő: Turi Márton

Grafika: Szurcsik Erika

Arany János 1853-ban, 46 éves korában „kócos szürke hajjal, sárgásbarna arccal, kalmuk szemekkel, tömpe orral, semmitmondó fizimiskával” – mutatja be önmagát Szemere Miklósnak. Vajon milyennek látta őt az első profilkép alkotója, Petőfi Sándor, s mennyiben alakult az arckép az utolsó reprezentatív festményig, Barabás Miklós alkotásáig?