Tanulmánykötetek

Szerk.: Szilágyi Márton
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 427. p. ill. 
 
Szerkesztő: Thuróczy Gergely
Nem csak rajongóknak! Megjelent az egyik legolvasottabb magyar író-humorista-kabarészerző Rejtő Jenő-emlékkötet, ráadásul egy először publikált kisregénnyel.
Válogatott tanulmányok. Szerk.: Lengyel András. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002
Adatok
Tartalom
Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Borítóterv: T. Nagy GyörgyPetőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 321 p.
A címlapon Scheiber Hugó: Babits Mihály arcképe
Fotó: Dobóczi Zsolt
A kötetben összegyűjtött tanulmányok – melyeket a szerző kutatói pályája utóbbi másfél évtizedének terméséből válogatott ki – Babits életművének sajátosságait elemzik. Költészetének alkotói módszerén belül rávilágítanak az időben és stílusban egymástól gyakran távol eső, mégis hálószerűen összefonódó rájátszások jelentőségére.
szerk.: Gulyás Gabriella, H. Bagó Ilona
Múzeumpedagógiai füzetek I.
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. 160 p. ill.
,,Ebben a kötetben megpróbáljuk összefoglalóan bemutatni annak a műhelymunka-sorozatnak a főbb tartalmi és módszertani elemeit, amelyet a pilot-projektben megvalósítottunk, mintegy lerakva a jövőbeni irodalmi muzeológus továbbképzés alapjait.
Szerk.: Gulyás Gabriella és Horváth Csaba
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. 247 p. ill.
,,Az írók jó olvasók. A magyar irodalomban mindig is fontosnak számított, mit gondolnak az alkotók korábbi pályatársaikról. Arany Zrínyiről, Babits Vörösmartyról, Kosztolányi Balassiról és Petőfiről írt, Ady Csokonairól, Móricz Mikszáthról, Nemes Nagy Babitsról. A Petőfi Irodalmi Múzeum ezt a hagyományt kívánja folytatni. […] az irodalom ne pusztán tananyag, hűvös tudás, de hang, hangulat, élmény is legyen.
Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón 1880-1914. Szerkesztette és az előszót írta Palkó Gábor. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2012. 200 p.
Kultusztörténeti tanulmányok 4.
Szerkesztette Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György. A borítót tervezte: Jovián György. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 392 p., ill.
„A kötet izmos vállalkozás: felmutatja a hazai kultuszkutatás teljes fegyvertárát és szerzőgárdáját.