Tanulmánykötetek

Szerk.: Szilágyi Márton
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 427. p. ill. 
 
Szerk.: Botka Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1994. 159 p.
Tanulmányok a Nyugatról és koráról
Szerkesztőbizottság: Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Kulcsár-Szabó Ernő, Tverdota György
A szövegeket gondozta: Sárközi Éva
2008 októberében a Petőfi Irodalmi Múzeum, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete háromnapos konferenciát szervezett a 100 éves Nyugatról. Az előadások szerkesztett, bővített, jegyzetekkel kiegészített anyaga tanulmánykötetben lát most napvilágot.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 10.
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1994. 97 p.
 ,,A Déry-hagyaték 1980-ban került a Petőfi Irodalmi Múzeumba. […] Az alábbi kutatások nem egyszer a hagyaték valamely jelentéktelennek látszó újságkivágatából, levéltöredékéből kiindulva szerették volna bemutatni az irodalmi dokumentumok muzeológusi megközelítésének lehetőségeit − az írói életrajz és a vele összefüggő alkotómunka feltárásában.” (Botka Ferenc)
Tanulmányok a romantikáról. Szerk.: Cséve Anna. Előszó: E. Csorba Csilla. Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 1999. 208 p.
Szerk.: Cséve Anna. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001
Válogatott tanulmányok. Szerk.: Lengyel András. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002
Adatok
Tartalom
Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Borítóterv: T. Nagy GyörgyPetőfi Irodalmi Múzeum, 2000. 321 p.
A címlapon Scheiber Hugó: Babits Mihály arcképe
Fotó: Dobóczi Zsolt
A kötetben összegyűjtött tanulmányok – melyeket a szerző kutatói pályája utóbbi másfél évtizedének terméséből válogatott ki – Babits életművének sajátosságait elemzik. Költészetének alkotói módszerén belül rávilágítanak az időben és stílusban egymástól gyakran távol eső, mégis hálószerűen összefonódó rájátszások jelentőségére.