Kiállítási katalógusok

Kiss József emlékkiállítás katalógusa. Szerkesztette: Petrányi Ilona. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 8 p. ill.
 
,,A kiállítás számos korabeli képzőművészeti ábrázolás és a fellelhető relikviák összegyűjtésével annak a dolgozószobának, műhelynek artisztikus miliőjét szándékozik felidézni, amely Kiss József saját vallomása szerint inkább hasonlított ,,egy festő műhelyéhez, mint egy puritán író remetelakához”.
Szerk.: Kelevéz Ágnes.Ford.: Ádám Péter, Bereczki Péter, Gergely Ágnes, Horváth Ágnes, Lőrinszky Ildikó, Mihályi Zsuzsa. Közreműk.: Cséve Anna, Françoise Danset, Hegyi Katalin, Laurant Fassin, Kalla Zsuzsa, Kelevéz Ágnes, Mészáros Tibor, Tasi József. Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 1999. 80. p.
A Jókai Emlékszoba katalógusa.Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001
Szerk.: Benkő Andrea.Előszó: Pálosi Judit. Fotó: Gál Csaba, Tahin Gyula. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1999. 28 t. ill.
,,A Petőfi Irodalmi Múzeum felhívására egy évvel ezelőtt műtermek sokaságában ültek szövőszékük elé magyar művészek, hogy a klasszikus gobelin technika eszközével, a kárpitművészet műfajában tisztelegjenek Petőfi Sándor emlékének a kettős évfordulón.
[Katalógus].Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001
Kísérő kiadvány a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett kiállításához. Szerk. Hegyi Katalin Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 32 p.
Gyűjteményes katalógus.Tanulmányok: Murádin Jenő, Gellér Katalin, Gabriela Krişan, Köteles Pál, E. Csorba Csilla, Nagy Mihály tanulmányaival. Noran Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum, 1997. 80 p. ill.
Katalógus magyar és német nyelven. Szerkesztette: Török Dalma, előszó: E. Csorba Csilla, PIM, 2007.
E. Csorba Csilla: „Nekünk ma Berlin a Párisunk….”  (bevezető)
 
Míg Ady Endre, és nyomában oly sok magyar művész a 20. század elején az „ember–sűrűs, gigászi vadont”, a mámort hozó, „daloló Párist” emelte műveiben piedesztálra, az őt követő generációknak – elsősorban az 1920 és1933 között Berlinben élőknek – a német főváros nyújtotta a szabadság, a kiteljesedés és a megújulás élményét.
Szerk.: E. Csorba Csilla. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. 3 p., ill.
Az állandó Petőfi-kiállítás katalógusa. Írta: Kerényi Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 2001. 56 p. ill.
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi Sándor-kiállításának illusztrált, színes katalógusa korabeli festményekkel, kéziratokkal, személyes dokumentumokkal, az első kiadású Petőfi-kötetek fényképével valamint a költő Kerényi Ferenc által írt életrajzával.