Kiállítási katalógusok

[Angol nyelvű vezető] Szerkesztette Cséve Anna, E. Csorba Csilla, Ratzky Rita. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 35. p. ill.
 
It is with great pleasure that we present this booklet to mark the 50th anniversary of the Museum of Literature Petőfi. In it you will find an outline of the Museum and its building – past and present.
Szerkesztő:
E. Csorba Csilla és Kovács Ida
 
Előszó:
E. Csorba Csilla
 
Szerzők:
Claudia Schmölders: A holtak arca
E.
 
A kötetet szerkesztette: Varga Katalin, irodalomtörténész, muzeológus, PIM
Tervezés, tördelés: T. Nagy György
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 196. p. ill.
 
A dokumentumkötet – ami egyúttal a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi kiállításának katalógusa is – Radnóti Miklós életének mozzanatait mutatja be sok-sok képpel, levelekből, naplókból, emlékiratokból származó történetekkel.
Rajzok egy élet tájairól (1945-1957). Szerk.: Petrányi Ilona.Tervezte Pasqualetti Zsófia. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000.
Erotika a magyar irodalomban. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 32. p. ill.
 
,,Pusztán irodalomtörténetekből nem sejthetnénk, hogy a magyar költészet életteli erotikáját mennyire nem fojthatta el semmilyen előírás. De hogy is fojthatta volna el éppen azt, ami a költészetben és az erotikában közös, ami többértelműség, célzás és sejtetés, félig leplezett feltárás vagy feltáró leplezés, könnyed, nesztelen átlépés a ,,mi lenne ha” csodavilágába, felfüggesztés és feltételesség, elidőzés és belefeledkezés?
Tanulmányok, emlékezések, életmű-katalógus.
Szerkesztette Kiss Marianne.
D. Udvary Ildikó: "A titokban végbement csoda". Engel Tevan István művészete
Komoróczy Géza: Engel Tevan István a zsidó fordulat grafikájában
Emlékezések: Kertész Imre, Klimó Károly, Miklósi Imre, Lukácsy András
Életmű-katalógus: Ladányi József
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006. 130 p. Illusztrált + 88 színes tábla
ISBN 963 9401 43 9
 
Nádas Péter fotográfiái 1959−2003
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. 39 p. ill. magyar-angol
,,Michel Tournier francia író megállapítása szerint: ,,ha az író és a fényképész ugyanaz a személy, akkor a két médium – a szöveg és a kép – közti viszony egmásnak nem alárendelt.” Különösen nem, ha olyan két, kisebb-nagyobb kihagyásokkal egymás mellett haladó, párhuzamos pályáról, foglalatosságról van szó, mint Nádas Péter írói és ,,tanult” fotográfusi munkássága esetében.
Fejezetek a magyar női művelődés történetéből
Szerk.: Papp Júlia
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 293. p. ill.
 
Bár a hazai tudomány a 19. század közepétől a női művelődés történtének számos kiemelkedő személyiségét vizsgálta, a nők szerepe az elmúlt évszázadok társadalmi és kulturális folyamataiban nem vált kellőképpen láthatóvá.
Patterns from a Globetrotting Hungarian’s life. The exhibition of the Museum of Literature Petőfi. As a part of Magyar Magic – Hungary in Focus 2004. Hungarian Cultural Centre, London, 2004,
Olasz és magyar nyelvű katalógus, A Provincia di Salerno, Comune di Salerno, a Ministry of Cultural Heritage, az Associazione Culturale Ungherese Della Campania és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadása, Salerno, 2003