Kiállítási katalógusok

Az állandó Petőfi-kiállítás katalógusa. Írta: Kerényi Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 2001. 56 p. ill.
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi Sándor-kiállításának illusztrált, színes katalógusa korabeli festményekkel, kéziratokkal, személyes dokumentumokkal, az első kiadású Petőfi-kötetek fényképével valamint a költő Kerényi Ferenc által írt életrajzával.
Ady és Csinszka pesti lakása. . Írta: Fráter Zoltán. Az Ady Emlékmúzeum katalógusa. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. 31 p. ill.
 
Ady a Csinszkával való megismerkedést követően nem kedvelte a pesti életet. Érdmindszent és Párizs után már csak Csucsára vágyott, amint tehette, oda utazott. A Veres Pálné utcai lakást mégis megszerette. […] Mondják, az ember egész életében, óhatatlanul keresi előképét végső nyughelyének. S talán valamennyire boldogabb az, aki meg is találja. Ady Endre nem volt boldog ember. Nem arra született.
Marc Chagall plakátjai. Összeállította: Lukács Ágota, E. Csorba Csilla; Tervezte: Kaszta Mónika. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002.
[Angol nyelvű vezető] Szerkesztette Cséve Anna, E. Csorba Csilla, Ratzky Rita. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 35. p. ill.
 
It is with great pleasure that we present this booklet to mark the 50th anniversary of the Museum of Literature Petőfi. In it you will find an outline of the Museum and its building – past and present.
Szerkesztő:
E. Csorba Csilla és Kovács Ida
 
Előszó:
E. Csorba Csilla
 
Szerzők:
Claudia Schmölders: A holtak arca
E.
 
A kötetet szerkesztette: Varga Katalin, irodalomtörténész, muzeológus, PIM
Tervezés, tördelés: T. Nagy György
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 196. p. ill.
 
A dokumentumkötet – ami egyúttal a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi kiállításának katalógusa is – Radnóti Miklós életének mozzanatait mutatja be sok-sok képpel, levelekből, naplókból, emlékiratokból származó történetekkel.
Rajzok egy élet tájairól (1945-1957). Szerk.: Petrányi Ilona.Tervezte Pasqualetti Zsófia. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000.
Erotika a magyar irodalomban. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 32. p. ill.
 
,,Pusztán irodalomtörténetekből nem sejthetnénk, hogy a magyar költészet életteli erotikáját mennyire nem fojthatta el semmilyen előírás. De hogy is fojthatta volna el éppen azt, ami a költészetben és az erotikában közös, ami többértelműség, célzás és sejtetés, félig leplezett feltárás vagy feltáró leplezés, könnyed, nesztelen átlépés a ,,mi lenne ha” csodavilágába, felfüggesztés és feltételesség, elidőzés és belefeledkezés?
Tanulmányok, emlékezések, életmű-katalógus.
Szerkesztette Kiss Marianne.
D. Udvary Ildikó: "A titokban végbement csoda". Engel Tevan István művészete
Komoróczy Géza: Engel Tevan István a zsidó fordulat grafikájában
Emlékezések: Kertész Imre, Klimó Károly, Miklósi Imre, Lukácsy András
Életmű-katalógus: Ladányi József
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006. 130 p. Illusztrált + 88 színes tábla
ISBN 963 9401 43 9
 
Nádas Péter fotográfiái 1959−2003
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. 39 p. ill. magyar-angol
,,Michel Tournier francia író megállapítása szerint: ,,ha az író és a fényképész ugyanaz a személy, akkor a két médium – a szöveg és a kép – közti viszony egmásnak nem alárendelt.” Különösen nem, ha olyan két, kisebb-nagyobb kihagyásokkal egymás mellett haladó, párhuzamos pályáról, foglalatosságról van szó, mint Nádas Péter írói és ,,tanult” fotográfusi munkássága esetében.