Bibliográfiák, repertóriumok

Összeállította: Mészáros Tibor. Helikon Kiadó – Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 911 p.
Összeállította: Nagy Csaba. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001
Összeáll.: Maróti István, Pesti Ernő, Reguli Ernő.Petőfi Irodalmi Múzeum, 1995. 115. p., ill.
XX. századi magyar írók bibliográfiái.Összeáll.: Hartyányi István és Kovács Zoltán Előszó: Hartyányi István.Petőfi Irodalmi Múzeum, 1992. 530 [5] p.
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 226 p.
,,Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre 1975 és 2009 között nyomtatásban megjelent műveit, az eközben született magyar nyelvű szakirodalmat, és kiegészül a kötetben megjelent fordítások, valamint a szépirodalmi munkák színpadi és filmadaptációinak adataival. E csoportosításnak megfelelően a kötet három fő részből áll, s mindegyikük további alfejezetekre tagolódik. A tételek valamennyi esetben kronologikusan követik egymást. […] A Bibliográfia Kertész Imre 80.
Babits Mihály bibliográfia.
XX. századi magyar írók bibliográfiái
Összeáll.: Stauder Mária, Varga Katalin
Magyar Irodalom Háza, 1998. 809 p.
 
Radnóti Miklós bibliográfia
XX. századi magyar írók bibliográfiái
Összeáll.: Nagy Mariann
A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei
1. Dokumentum 1926–1927, Munka 1928–1939. Repertóriumok. (Összeáll.: előszó: Kálmán Lászlóné). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972. 158 p.
2. Munkások Ujságja 1848, Forradalom 1849, Arany Trombita 1869. Repertóriumok. (Összeáll., előszó: Illés Ilona). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1973. 164 p.
3. Magyar Írás 1921–1927. Repertórium. (Összeáll.: előszó: Lakatos Éva). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1973. 188 p.