Főkönyvelőt keresünk

A Petıfi Irodalmi Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gazdasági Főosztály
gazdasági ügyintéző / szakalkamazott (főkönyvi könyvelő) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főkönyvi könyvelés feladatainak ellátása, mérlegjelentések, beszámolók, statisztikák, gazdasági tartamú adatszolgáltatások, vagyonnal kapcsolatos jelentések, ÁFAbevallások és analitikák készítése, előirányzatok módosítása, kontírozás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,
• Költségvetési intézménynél, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,
• CT-EcoSTAT program ismerete

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő
képesség, precizitás,
• Csapatmunka, határidők pontos betartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok
másolata
• A pályázázó írásos nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Varga Péter munkaügyi előadó részére a vargap@pim.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását megelőzően személyes elbeszélgetés is lehetséges. A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.