Évforduló

170 éve, 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában Petőfi Sándor

 

Az évforduló tiszteletére a Petőfi Irodalmi Múzeum és a HM Hadtörténeti Múzeum és Intézet emlékkonferenciát rendezett Ahol az élet pusztul és a halál terem” címmel Székelykeresztúron, a Molnár István Múzeumban.

A tanácskozás új megvilágításba helyezte a segesvár–fehéregyházi ütközet eseményeit, a két hadvezér, a magyar csapatokat irányító Józef Bem és Lüders orosz tábornok stratégiáját. Összegezte a 2018–2019-es csatatérrégészeti kutatás eredményeit, amely az összecsapás gócpontjait az Ördög-patak két oldalán, a Segesvári-erdőben és az Ördögerdőben folyó heves, több órán át tartó közelharc helyszínét vizsgálta. A tárgyi emlékeket, a leletanyagot a Maros Megyei Múzeummal együttműködésben rendezett kamarakiállításon mutatták be a konferencia helyszínén az érdeklődőknek. Az irodalomtörténeti, művészettörténeti, muzeológiai előadások arra keresték a választ, hogyan, miért alakultak ki a költő kultuszának, legendájának máig élő változatai, miért eleven alakja még ma is a nemzeti emlékezetnek.

A tanácskozás résztvevői megkoszorúzták Fehéregyházán a Petőfi eltűnésének színhelyén emelt ispánkúti emlékművet és a Petőfi Múzeum kertjében a csata áldozatainak sírját, valamint Székelykeresztúron, Petőfinek az ütközet előtti utolsó vacsorájának színhelyén, a Gyárfás-kúria kertjében létrehozott emlékhelyet.