Elindult a Digitális Bölcsészeti Központ honlapja

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2020-ban hozta létre a Digitális Bölcsészeti Központot (DBK). Tevékenységük mostantól mindenki számára nyomon követhető újonnan készült honlapjukon.

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központja a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, tartalom- és szolgáltatásfejlesztések támogatására, koordinálására és dinamizálására jött létre.  Feladata a kapcsolatteremtés a közgyűjtemények és a kreatív ipar szereplői között, kiemelten célozva a közoktatás, a turizmus és az idegenforgalom területén hasznosuló céltermékeket. A Digitális Bölcsészeti Központ koordinációs tevékenységet végez a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia és az Országos Könyvtári Rendszer terén is.

A Digitális Bölcsészeti Központ feladatellátása két szakterület köré csoportosítható, ezek a humáninformatika és a digitális bölcsészet. A dbk.pim.hu honlapon a látogatók közelebbi képet kaphatnak a csoportok működéséről.

A humáninformatikai szakterület feladata a PIM gyűjteménykezelő rendszerének, illetve az intézmény által épített adatbázisok karbantartása, továbbá a felhasználók számára nyújtott informatikai szolgáltatások folyamatos fejlesztése.  A csoport további feladatai közé tartozik a legkorszerűbb nemzetközi szakmai trendek hazai megismertetése, szabványok, szabályzatok, ajánlások honosítása, bevezetésük támogatása, valamint a Nemzeti Névtér építése és gondozása. A Nemzeti Névtérről és összességében a névterek működéséről irányelveket, elméleti összefoglalókat, gyakorlati útmutatókat találunk az oldalon.

A DBK másik fontos alappillére a Digitális bölcsészet csoport, amely – többek között – egy leendő, korszerű digitális bölcsészeti platform létrehozásával foglalkozik (dHUpla – Digital Humanities Platform). Ez a platform egységes irodalomtudományi és nyelvtechnológiai kutatói környezetet jelent a közgyűjtemények, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és más humán tudományok számára. Lehetőséget teremt digitális szövegkorpuszok publikálására, nyelvtechnológiai elemzések elvégzésére, adatvizualizációs technológiák alkalmazására, illetve ún. born digital (digitálisan született) szöveges tartalmak feldolgozására, közzétételére.