Elhunyt Hankiss Ágnes

Mély fájdalommal búcsúzunk dr. Hankiss Ágnestől, a Petőfi Irodalmi Múzeum részeként működő, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet alapító Igazgatójától.

Hankiss Ágnes 2000-től előbb a Károlyi Palota Kulturális Központ (KPKK) miniszteri biztosa, majd főigazgatója volt. A Károlyi-palotában Eisenberg Jenő magángyűjteményéből szervezett a magyar-osztrák festészet kapcsolataira fókuszáló tárlatot Száz év ragyogás címmel, valamint kortárs klasszikusok életműkiállításainak (Martyn Ferenc, Kontraszty László) adott helyet. 2002-ben Örményország kincsei. Titkok az Ararátról címmel nagyszabású kiállítást rendezett egy 6000 éves kultúra és művészet sokoldalú bemutatására.

A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet a 2003-tól Petőfi Irodalmi Múzeum részeként működik. Hankiss Ágnes alapító igazgatóként három fő kutatási programot indított el: a Hatalom és kultúra a kommunista állambiztonság eddig feltáratlan összefüggéseit mutatja be, a Szellemtörténet a magyarságot és európaiságot termékenyen ötvöző gondolkodók, írók életművének felmutatására vállalkozik, a Biztonságkutatás pedig a korunkat aktuálisan érintő veszélyeket, stratégiákat tárja fel. Az Intézet öt éve indított folyóirata az Arc és Álarc is a kutatási programokra építve, azonos című rovatokkal jelentkezik.

Hankiss Ágnes igazgatósága – azaz több mint húsz év – alatt hatvan könyv, kiadvány, művészeti album látott napvilágot. Kiemelkedő jelentőségű volt a rendszerváltás forgatókönyveit feltáró két konferencia is, amelyekre 2002–2003-ban került sor Kísértő múlt I-II. címmel.

1989-ben A Jövő Irodalmáért díjat, 1992-ben József Attila-díjat, 2018-ban Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.