Thuróczy Katalin: Krízis  (dokumentumdráma)

Felolvasó színpad
In memoriam Kaffka Margit
Rendező: Szilágyi Tibor

„Az előttem járt okoknak és nehéz, véres csatájú bonyodalmaknak nem csak a Színek és évek regény témáját köszönöm… hanem bensőmnek folytonos és küszködő kettősségét főképpen; ez igen kétféle örökség tusáját, mit nagyon analizáló, tudatos voltommal minden léptemben nyomról nyomra kísérek. Kissé azt is mondhatnám: ez a csata karakterem, megváltozásaim, történéseim története…”
(Érdekes Újság, Kaffka Margit: Dekameron, 1912)
 
Kaffka Margit egyike a múlt századfordulón élt nő-íróknak, akiknek neve bekerült a „hivatalos” irodalomba, s az egyetlen, akit az iskolákban ma is tanítanak. Ennek ellenére – egy-két regényén kívül – nem sokat ismerünk munkásságából, keveset tudunk életéről, amelyet az 1918-as spanyolnátha-járvány váratlanul szakított félbe. Kortársa, barátja, írókollégája volt Adynak, Móricznak, Osvátnak, Krúdynak, Babitsnak, Juhász Gyulának.

Naplói, személyes indíttatású írásai segítségével megpróbáltuk feleleveníteni alakját, szellemét, és megidézni a kort, amelyben élt.
Dátum: 
2004. május 14. 20.00