A szöveg mint rejtekhely 

Az Álnév és szerep az irodalomban című kiállításhoz kapcsolódó konferencia
Károlyi-palota, Lotz-terem
Előadások:

Fried István:
A polgári író mint Calibán – Márai meg az ő  álneve

Horváth Csaba:
Hajóból ladikba  – egy mesemotívum utazása a huszadik századi magyar irodalomban

Mekis János:
Egy műforma beszédképessége – Önéletírás-értés a harmincas évek Nyugatjában

Szilágyi Zsófia:
Némó nyomában - Móricz Zsigmond álneve

Hansági Ágnes:
Szerzői identitás – szerzői név

Hima Gabriella:
Áltörténet álszereplőkkel. A szövegben bujkálás stratégiái Elias Canettinél 

Bartha Judit:
A romantikus szerző-mítosz Kierkegaard pszeudonim műveiben

Orbán Jolán:
Szövegrejtekhelyek -- Derrida, Kafka, Celan 

Bánki Éva:
Egy Julien Torma nevű kelet-közép-európai író

Tegyei Gabriella:
Rachilde – férfiíró.
A női identitás válsága a XIX–XX. század fordulóján
Dátum: 
2006. szeptember 22. 11.00