Szó – Elbeszélés – Metafora

Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből
című tanulmánykötet bemutatója
A tanulmánykötet a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézményközi együttműködésének eredményeként jött létre.
A kötetben fiatal kutatók tanulmányai olvashatók. A szövegközeli értelmezések az elbeszélés és a hangzás, a név, a metafora, a történet, az intertextus, valamint a műfaj között létesülő viszonyt veszik vizsgálat alá.
Dátum: 
2003. december 18. 16.00