Százéves a Nyugat III.

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája
Február 22.
 
„Hidak”
(Nagy Zoltán, Nyugat, 1909. 9.)
 
Elnök: Schein Gábor egyetemi docens
10.00: Pajtók Ágnes: A magyar Shakespeare a Nyugatban
10.20: Radics Katalin: Henry Bataille a Nyugatban
10.40: Kalina Katalin: Orosz irodalom a Nyugat recepciójában. Bonkáló Sándor
 
Kávészünet
 
11.15: Nagy Zsuzsanna: A Nyugat lírikusai szlovák tükörben
11.35: Walkó Ádám: A Nyugat és a horvát irodalom – a Nyugat horvát kortársa
 
Beszélgetés, vita
 
Ebédszünet
 
„Éhe a szépnek”
(Bresztovszky Ernő, Nyugat, 1909. 5.)
 
Elnök: Gintli Tibor egyetemi adjunktus
14.30: Visy Beatrix: Az európai irodalom történetének szépirodalmi olvasata
14.50: Fuchs Anna: „…pincéből tódult ragyogásom” – József Attila magáról bemutatott képe
15.10: Nemeskéri Luca: Babits után
 
Beszélgetés, vita
 
Zárszó: Kenyeres Zoltán egyetemi tanár
 
 
Dátum: 
2008. február 22. 10.00