Régi Magyar Vers Ünnepe

Ünnepi megemlékezés és hangverseny

A MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

Balassi Bálint 467. születésnapja (2021. október 20.) a Régi Magyar Vers Ünnepe alkalmából idén is ünnepi megemlékezést és hangversenyt tart a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

 

Műsoron Balassi és korának versei és zenéje

 

Az est előadói:

az ARS RENATA szólóének-együttes, tagjai:  

Pintér Ágnes, May Zoltán, Szabó István, Virágh László

Vendégeink: Csörsz Rumen István énekmondó, irodalomtörténész,

Bevezetőt mond: Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész

Művészeti vezető: Virágh László

 

BALASSI BÁLINT. Ezt az emblematikus nevet, a magyar reneszánsz legnagyobb alakjának, az első személyes hangú magyar költőnek nevét választottuk arra, hogy művelődésünk történetének egy olyan szakaszát ünnepeljük, amelyben a vers és a dallam még az ősi egységben élt és hatott, kultúránk szerves részeként. Az ő születésnapja lett a régi magyar (énekelt) vers ünnepe. A mindennapi életet át meg átszőtte ez a kultúra, a művészet pedig akkor még kifejezte egy egészséges társadalom érzéseit, az egyén és a közösség töretlen összetartozását.

Kultúra, kultusz. Mit is jelent? Művelést, ápolást, tiszteletet, fenntartást. Az utóbbi önmagában nem elég. A fenntartás a fejlődésnek, gyarapodásnak záloga, de önmagában nem elégséges. Manapság nem tehetünk jobbat, mint hogy minden lehető módon megkíséreljük visszaidézni és feltámasztani kultúránknak azt a természetes állapotát, amely a kort jellemezte, amelyben Balassi, Tinódi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany és költészetünknek még számtalan nagy alakja élt és alkotott, hogy így megújulva, a jelennek megfelelő módon helyreállítsuk a normalitást. Ebből a normalitásból már kiindulhat a fejlődés, betömhetők azok a rések, amelyek társadalmunk egyes rétegei és kultúránk között egyre szélesedni látszanak.

Normális embernek lenni! Hamvas Béla ezt a célt jelölte meg önmagának, és ha a fentieket megvalósítjuk, hatalmas lépést tettünk e felé a cél felé. Mert lehet-e valaki normális ember kultúra nélkül, csak a kultúra szánalmas pótlékai segítségével? Mikor olvastunk verset utoljára? Mikor énekeltünk utoljára? Mert nem elég a passzív zenehallgatás. Az emberi lény létéhez hozzátartozik a zene és a költészet. Lehet ezek nélkül élni? Lehet, de nem érdemes.

 

Dátum: 
2021. október 20. 19.00